RAKÚSKO

Dátum vzniku: 1918/1919

Stručné dejiny chronologicky:

9. storočie – Začiatky rakúskeho územia sú spojené s osídlením germánskymi kmeňmi a slovanskými kmeňmi.

976 – Vznik markgrófstva Rakúskeho, ktoré bolo súčasťou Svätej ríše rímskej.

1278 – Bitka pri Dürnkrute a Jedenspeigne, v ktorej Habsburgovci získali kontrolu nad Rakúskom.

15. storočie – Rakúsko sa stáva významným hraničným územím Habsburskej monarchie.

1526 – Po smrti Ľudovíta Jagelovského v bitke pri Moháči sa Habsburská monarchia stáva vládcom Uhorska.

16. storočie – Rakúsko hrá významnú úlohu v dianí reformácie a protireformácie v Európe.

17. a 18. storočie – Rakúska ríša dosahuje svoj vrchol pod vládou Márie Terézie a Jozefa II.

1804 – František II. zakladá Rakúske cisárstvo.

1867 – Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa Rakúsko stáva jednou z dvoch rovnocenných polovíc rakúsko-uhorskej dvojmonarchie.

1918 – Po prvej svetovej vojne Rakúsko-Uhorsko sa rozpadá a vzniká samostatná Rakúska republika.

1938 – Anschluss – Nacistické Nemecko anektuje Rakúsko.

1945 – Koniec druhej svetovej vojny a obnovenie nezávislosti Rakúska.

1955 – Rakúsko získava suverenitu po Viedenskej dohode a stáva sa neutrálnym štátom.

1995 – Stáva sa členom Európskej únie.

 

Medzinárodná skratka: A

 

Mena: euro (EUR)

Rakúsko prijalo euro ako svoju oficiálnu menu 1. januára 1999, kedy sa stalo členom Európskej menovej únie.

 

Internetová doména: .at

 

Telefónna predvoľba: +43

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Rakúsko je vnútrozemský štát nachádzajúci sa v strednej Európe.

Susedí na severozápade s Nemeckom, na severe s Českou republikou, na severovýchode so Slovenskom, na východe s Maďarskom, na juhovýchode so Slovinskom, na juhozápade s Talianskom a na západe s Lichtenštajnskom a Švajčiarskom.

Krajina sa nachádza v strednej časti Álp, čo je vysokohorská oblasť, a má mnoho horských vrcholov, údolí a ľadovcov.

 

Najvyšší vrchol: Grossglockner 3798 m n.m.

Grossglockner je tiež najvyšším vrcholom Východných Álp a nachádza sa vo východnej časti krajiny, v pohorí Hohe Tauern, ktoré je najväčším národným parkom v Rakúsku. Tento vrchol je obľúbeným cieľom pre turistov, horolezcov a lyžiarov.

 

Podnebie:

Rakúsko leží v strednej Európe a je obklopené vysokými horami, čo má značný vplyv na klimatické podmienky v rôznych častiach krajiny.

V alpských oblastiach, ktoré tvoria veľkú časť Rakúska, panuje alpská klíma. Vysokohorská klimatická zóna charakterizuje chladné a snehové zimy, ktoré sú ideálne pre zimné športy ako lyžovanie a snowboarding. Roky sú všeobecne mierne, ale môžu byť premenlivé a zrážky sú časté.

V horských oblastiach môžu byť teplotné rozdiely veľmi výrazné a predpovede počasia sú náchylné k rýchlym zmenám.

 

Fauna a flóra:

V nižších nadmorských výškach nájdeme lúčne porasty s farebnými kvetmi, ako sú sasanky alpské, ľalie, nevädze, mesačnice a horce. V horských oblastiach sa nachádzajú horské lúky s typickými alpskými kvetmi, ako sú hviezdniky, divozely a horské zvonce. V alpských lesoch rastú jedle, smreky, buky, borovice a mnoho ďalších stromov.

Rakúsko ponúka pestrú faunu, ktorá zahŕňa mnoho druhov cicavcov, vtákov, rýb a ďalších živočíchov. V Alpách žijú kozorožce, kamzíky, svište, muflóny a horské zajace. Na mnohých jazerách a riekach možno pozorovať vodné vtáky, ako sú kačice, labute, kormorány a volavky.

Lesy v Rakúsku poskytujú útočisko pre rôzne druhy zvierat, vrátane jeleňov, srniek, veveričiek, líšok a diviakov. V lesoch sa tiež nachádza veľké množstvo vtákov, ako sú sojky, kosy, datle, jastraby a sovy.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými poľnohospodárskymi plodinami sú obilniny, ako je pšenica, jačmeň, raž a kukurica. Rakúsko produkuje aj zemiaky, cukrovú repu, repku olejnú a ďalšie plodiny. Vinice sú rozšírené vo vinárskych regiónoch, ako je Burgenland, Dolné Rakúsko a Štajersko, a produkujú kvalitné rakúske vína.

Chov dobytka a produkcia mlieka sú ďalšie dôležité zložky poľnohospodárskeho sektora. Rakúsko má bohatú tradíciu výroby syrov a mliečnych výrobkov. Chovajú sa najmä kravy, hovädzí dobytok, ovce a hydina.

Lesníctvo je tiež dôležitou súčasťou rakúskeho poľnohospodárstva. Lesy tvoria značnú časť územia krajiny a poskytujú drevo a ďalšie lesné produkty.

 

Ťažba surovín:

Rakúsko má zásoby rudy železa a olova, ktoré sú ťažené v niektorých hornatých oblastiach krajiny.

Lesy tvoria významnú časť územia Rakúska a drevo je jedným z významných prírodných zdrojov. Lesníctvo je preto dôležitým hospodárskym odvetvím a drevo sa používa na stavebníctvo, nábytkársky priemysel a ďalšie účely.

Niektoré regióny majú zásoby prírodného kameňa.

 

Priemysel:

Priemysel Rakúska zahŕňa automobilový priemysel, veľtrhy a export, stavebníctvo, chemický priemysel, potravinársky priemysel, elektroniku a technológie. Rakúsko sa zameriava na inovácie, kvalitu a udržateľnosť, čo prispieva k jeho ekonomickej stabilite a konkurencieschopnosti na medzinárodnom trhu.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, bankovníctvo, poisťovníctvo, cestovný ruch, doprava, telekomunikácie, informačné technológie, veda, výskum a vzdelanie, zdravotníctvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Turisti navštevujú Rakúsko po celý rok, a to v lete aj v zime. V lete priťahujú turistov malebné horské kraje Álp, krásne jazerá, malebné mestá a historické pamiatky. Viedeň, Salzburg, Innsbruck a ďalšie mestá sú obľúbenými cieľmi pre kultúru, architektúru a umenie.

Zimná turistika je ďalším kľúčovým pilierom rakúskeho turizmu. Alpy ponúkajú vynikajúce podmienky na zimné športy, ako sú lyžovanie, snowboarding, bežky a skialpinizmus. Rakúsko má mnoho moderných a dobre vybavených lyžiarskych stredísk, ktoré priťahujú milióny návštevníkov z celého sveta.

Kultúrne podujatia, festivaly a trhy sú tiež obľúbenými turistickými atrakciami. Rakúska kultúra, hudba a tradícia majú medzinárodné uznanie, a preto sa mnoho turistov zaujíma o účasť na tradičných oslavách a udalostiach.

 

Waterparky v Rakúsku:

 

Štátne zriadenie: federatívna parlamentná republika

Hlavnými orgánmi štátnej moci sú federálny prezident a federálny kancelár. Prezident je hlavou štátu a je volený priamo občanmi na funkčné obdobie šiestich rokov. Jeho rola je prevažne reprezentatívna a ceremoniálna. Federálny kancelár je hlavou vlády a je menovaný prezidentom. Je najvyšším výkonným úradníkom krajiny a má zodpovednosť za riadenie vlády a implementáciu politík.

Legislatívna moc je rozdelená medzi dve komory parlamentu – Národnú radu a Spolkovú radu. Národná rada je dolná komora s 183 členmi, ktorí sú volení na päťročné obdobie a zastupujú jednotlivé volebné okrsky. Spolková rada je horná komora, ktorá zastupuje záujmy spolkových krajín. Ich 61 členov je volených spolkovými krajinami.

Rakúsko je federálnym štátom, čo znamená, že má decentralizovanú štruktúru so spolkovými krajinami ako samosprávnymi jednotkami. Celkovo má Rakúsko deväť spolkových krajín, ako sú Viedeň, Dolné Rakúsko, Tirolsko, Štajersko, Horné Rakúsko a ďalšie. Tieto krajiny majú vlastné krajinské vlády a parlamenty, ktoré majú právomoc rozhodovať o veciach, ktoré spadajú do ich jurisdikcie.

 

Hlavné mesto: Viedeň

Nachádza sa na východe krajiny a je najväčším mestom Rakúska. Má dlhú a bohatú históriu, ktorá sa datuje až do rímskych čias. Vďaka svojmu strategickému položeniu na Dunaji a ako centre obchodu, kultúry a politiky, sa stala jedným z najvýznamnejších miest v Európe.

Je považovaná za jedno z najkrajších a najživších miest na svete. Je to kultúrne a umelecké centrum, ktoré sa pýši mnohými pamiatkami a historickými budovami. Je známa svojimi impozantnými palácmi, ako je Hofburg (Cisársky palác), katedrála sv. Štefana (Stephansdom), Belvedere a Schönbrunn.

Viedeň je tiež preslávená svojim hudobným dedičstvom. Bola domovom mnohých slávnych skladateľov, ako je Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert a ďalších. Viedenská filharmónia a Viedenský symfonický orchester sú svetoznáme hudobné inštitúcie.

Mesto je známe svojim bohatým kultúrnym životom, kaviarňami, ktoré sú dôležitou súčasťou miestnej kultúry, a taktiež trhy, na ktorých môžete ochutnať rakúske špeciality.

 

Rozloha: 83 878 km2

 

Počet obyvateľov: 9 050 000 (2022)

Asi 90 % populácie sú Nemci, čo zahŕňa rôzne dialekty nemčiny. Existuje aj menší počet iných etnických skupín, vrátane Chorvátov, Slovincov, Maďarov a tureckej menšiny.

Väčšina obyvateľov žije v mestách a hustejšie zaľudnených oblastiach, pričom najväčšie zaľudnenie je vo Viedni. Ďalšie významné mestá sú Graz, Linz, Salzburg a Innsbruck.

Náboženské zloženie obyvateľstva v Rakúsku je značne premenlivé, ale väčšina obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Avšak v posledných rokoch sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa hlásia k iným náboženstvám alebo sú bez vyznania.

Rakúsko je známe svojím vysokým štandardom života, pokročilým sociálnym systémom a kvalitným vzdelaním, čo prispieva k atraktivite tejto krajiny pre vnútornú i zahraničnú migráciu.

 

Pamiatky UNESCO: 12

 

 1. Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (2007) – Zachovalé bukové lesy v rôznych oblastiach Európy od Pyrenejí po Čierne more.
 2. Historické centrum mesta Graz a zámok Eggenberg (1999) – Mestský komplex poznačený po stáročia trvajúcou prítomnosťou Habsburgovcov.
 3. Krajina Neziderského jazera (2001) – Dedinská architektúra v osadách obklopujúcich jazero na hraniciach s Maďarskom.
 4. Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes (2021) – Pozostatky hraničného opevnenia a ďalších stavieb v Nemecku, Rakúsku a Slovensku.
 5. Hallstatt-Dachstein (1997) – Tunajšie ložiská soli boli využívané už v 2. tisícročí pred n. l.
 6. Historické centrum Salzburgu (1996) – Staré mesto so stredovekými aj novovekými pamiatkami.
 7. Historické centrum Viedne (2001) – Architektonické celky v centre hlavného mesta.
 8. Palác a záhrady Schönbrunn (1996) – Rezidencia Habsburgovcov, ktorej paláce a záhrady tvoria pozoruhodný barokový celok.
 9. Prehistorické kolové obydlia v Alpách (2011) – Kolové obydlia z doby 5 000 – 500 rokov pred n. l. v blízkosti jazier, riek a mokradí.
 10. Semmerinská železnica (1998) – Jedno z najväčších diel civilného inžinierstva.
 11. Slávne kúpeľné mestá Európy (2021) – Niekoľko miest, ktoré sú svedectvom medzinárodnej európskej kúpeľnej kultúry.
 12. Údolie Wachau (2000) – Krajina si udržuje typické rysy svojho vývoja už od čias praveku.

 

Národné parky: 6

 

 1. Národný park vysoké Taury
 2. Národný park Neusiedler See – Seewinkel
 3. Národný park Donau-Auen
 4. Národný park Vápencové Alpy
 5. Národný park Thayatal
 6. Národný park Gesäuse