RUSKO

Dátum vzniku: 25. decembra 1991

Stručné dejiny chronologicky:

10. storočie: Vznikajú rané slovanské štáty, vrátane Kyjevskej Rusi, ktorá sa stáva významnou mocnosťou vo východnej Európe.

1237 – 1240: Mongolská ríša napadá Kyjevskú Rus, čo má za následok dlhodobú mongolskú nadvládu (tzv. Mongolská nájazdnícka nadvláda).

1547: Ivan IV. (Ivan Hrozný) sa stáva prvým ruským cárom.

17. storočie: Rusko prechádza obdobím rozsiahlych teritoriálnych expanzií smerom na východ a sever.

18. storočie: Cár Peter Veľký modernizuje a centralizuje ruský štát, získava prístup k Baltskému moru a zahajuje západne orientované reformy.

1812: Napoleonova invázia do Ruska a následný ústup Francúzov, známy ako Veľký odchod.

1861: Zrušenie nevoľníctva v Rusku.

1917: Ruská revolúcia – prvá februárová revolúcia zvrhuje cárovnú a následne v októbrovej revolúcii boľševici na čele s Vladimírom Leninom preberajú moc.

1918: Vzniká Ruská sovietska federatívna socialistická republika, neskôr premenovaná na Sovietsky zväz.

1941 – 1945: Sovietsky zväz hrá kľúčovú úlohu v boji proti nacistickému Nemecku počas druhej svetovej vojny.

1991: Rozpad Sovietskeho zväzu a vznik samostatnej Ruskej federácie.

 

Medzinárodná skratka: RUS

 

Mena: ruský rubeľ (RUB)

Ruský rubeľ má svoje pododdiely, ktoré sa nazývajú kopejky. 1 rubeľ je zložený z 100 kopejok.

Rubeľ bol používanou menou už v minulosti a v súčasnosti je hlavnou menou Ruska.

 

Internetová doména: .ru

 

Telefónna predvoľba: +7

 

Časové pásmo: + 2 až + 12 GMT

 

Geografia:

Rusko je najväčšou krajinou sveta podľa rozlohy. Rozkladá sa na viac ako 17 miliónoch štvorcových kilometrov.

Leží vo východnej Európe a súčasne aj v Ázii.

Susedí s mnohými krajinami vrátane Nórska, Fínska, Estónska, Lotyšska, Bieloruska, Ukrajiny, Gruzínska, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Mongolska, Číny a cez Kalingradskú oblasť aj s Poľskom a Litvou.

Krajina je bohatá na rieky a jazerá. Najdlhšia rieka, Volga, preteká strednou časťou krajiny. Ďalšie významné rieky sú Jenisej, Ob, Amur a Lena. Medzi najväčšie jazerá patrí Bajkal, ktorý je najhlbším jazerom sveta, a Kaspické more, čo je väčšie slané jazero.

Pobrežie je obmývané mori a zálivmi troch oceánov – Atlantického, Severného ľadového a Tichého.

Na západe a severe sa nachádza prevažne rovina, zatiaľ čo na juhu a východe je štát hornatý.

 

Najvyšší vrchol: Elbrus 5642 m n.m.

Nachádza sa v Kaukazskom pohorí na juhozápade krajiny, neďaleko hraníc s Gruzínskom.

Hora Elbrus má niekoľko vrcholov, pričom najvyššia z nich dosahuje nadmorskú výšku 5 642 metrov. Elbrus je stratovulkán, ktorý je v súčasnosti neaktívny.

 

Podnebie:

Väčšina územia Ruska má kontinentálne podnebie. To znamená, že tu sú typicky chladné zimy a teplé až horúce roky. Rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami môžu byť výrazné.

Na severných častiach Ruska, ako sú tundry a pobrežie Severného ľadového oceánu, panuje arktické podnebie. Zimy sú extrémne chladné a krátke leto je taktiež relatívne chladné.

Niektoré oblasti, ako napríklad časť Sibíri, majú subarktické podnebie. Zimy sú extrémne studené, s dlhými obdobiami mrazu a letá sú krátke a chladné.

V južných oblastiach, ako je Kaukaz a južné stepi, sa nachádza stepné podnebie. Zimy sú mierne a suché, zatiaľ čo roky sú teplé a suché.

 

Fauna a flóra:

Rozkladajú sa tu obrovské plochy tundry, kde dominujú nízke byliny, machy a lišajníky. Zvláštnu krásu týchto území oživujú vzácne kvety, ktoré sa vyskytujú iba v týchto extrémnych podmienkach.

V hlbokých lesoch tajgy sa vyskytujú stromy ako smreky, borovice a jedle, vytvárajúce jedinečný ekosystém, ktorý hostí mnoho druhov zvierat. Na stepiach naopak zakúsime rozmanitosť trávnatých rastlín, ktoré sa prispôsobili tvrdým podmienkam tejto otvorenej krajiny.

Pokiaľ ide o faunu, Rusko je domovom mnohých ikonických druhov. Zvieratá ako hnedé medvede a ľadové medvede prežívajú v extrémnych podmienkach Arktídy a subarktických oblastí. Vlci a líšky sa vyskytujú v rôznych oblastiach, zatiaľ čo losy a soby majú dôležitú úlohu v tundrách a tajge. Tieto druhy sú tesne späté s tradíciami a kultúrou miestnych obyvateľov.

 

Poľnohospodárstvo:

Vďaka svojej obrovskej rozlohe má Rusko rozsiahle poľnohospodárske plochy.

Medzi hlavné plodiny patrí pšenica, jačmeň, kukurica, zemiaky, cukrová repa a slnečnica. V niektorých oblastiach sa pestuje aj ovocie, zelenina a rôzne druhy orechov.

Chov dobytka vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny je dôležitou súčasťou ruského poľnohospodárstva. Produkcia mäsa, mlieka a vajec má význam pre domácu spotrebu aj export.

Rusko je významným vývozcom niektorých poľnohospodárskych produktov, vrátane pšenice, kukurice a slnečnicového oleja.

 

Ťažba surovín:

Rusko je jedným z najväčších producentov zemného plynu a ropy na svete. Zemný plyn pochádza z prírodných plynových polí, z ktorých najväčšie je plynové pole Jamskej na Sibíri. Ropa je ťažená v rôznych častiach krajiny, predovšetkým v oblasti Uralu, Sibíri a Kaspického mora.

Má bohaté ložiská uránu, ktoré sú využívané na jadrovú energetiku. Okrem toho sa tu ťažia rôzne nerastné suroviny, ako sú železná ruda, meď, nikel, titán a ďalšie.

Ťažba zahŕňa aj drahé kovy, ako je zlato, striebro a platinové kovy. Zvlášť v Sibíri sa nachádzajú významné náleziská týchto kovov.

Rusko má tiež veľké zásoby uhlia, ktoré sa ťažia prevažne v západnej a východnej časti krajiny.

 

Priemysel:

Ako už bolo spomenuté, ťažba surovín, ako je ropa, zemný plyn, uhlie, nerastné suroviny a drahé kovy, je kľúčovým priemyselným odvetvím.

Rusko má veľký podiel na výrobe elektrickej energie z jadrových a tepelných elektrární. Jadrová energetika je tu dôležitá, a to ako pre domácu spotrebu, tak aj pre export.

Automobilový priemysel, vrátane výroby osobných automobilov a nákladných vozidiel. Niekoľko ruských firiem vyrába automobily, hoci konkurencia na svetovom trhu je veľmi silná.

Priemysel je historicky silný v oblasti letectva a kozmonautiky. Výroba lietadiel, rakiet a vesmírnych technológií má značný význam pre krajinu.

Krajina je jedným z popredných svetových výrobcov vojenského vybavenia a zbraní.

Potravinársky priemysel zahŕňa výrobu potravín, nápojov a spracovanie poľnohospodárskych produktov. Produkcia mäsa, mlieka, pečiva a ďalších potravín má dôležitý význam pre zásobovanie obyvateľstva.

Ruské stavebníctvo sa rozvíja v súlade s ekonomickými a urbanizačnými potrebami. Rozsiahle mestské projekty, infraštruktúrny rozvoj a bytová výstavba sú dôležitými aspektmi tohto odvetvia.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, bankovníctvo, doprava, obchod

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Rusko má bohatú históriu a mnoho kultúrnych pamiatok, ktoré priťahujú turistov. Medzi najznámejšie patrí Kremeľ v Moskve, Petrohradský zimný palác, chrámy na Červenom námestí a historické mestá ako Suzdal a Veľký Novgorod.

Príroda ponúka rôzne krásy od tajgy a tundry na Sibíri po horské oblasti Kaukazu a Bajkal, najhlbšie jazero sveta. Ľudia sa často vydávajú na turistiku, rybolov alebo prieskum prírodných rezervácií.

Rusko má bohatú kultúrnu scénu vrátane divadelného umenia, literatúry a hudby. Návštevníci môžu navštíviť slávne divadlá ako Bolšoj v Moskve alebo Mariinské divadlo v Petrohrade.

Cesta Transsibírskou železnicou je jednou z najznámejších dobrodružstiev, ktorá umožňuje preskúmať rozľahlosť ruského územia a zažiť autentický pohľad na miestnu kultúru.

Moskva a Petrohrad sú hlavnými mestami, ktoré ponúkajú modernú architektúru, módnu scénu, nočný život a nakupovanie.

Ruské zimné krajiny lákajú milovníkov zimných športov. Destinácia ako Soči a Krasnaja Poljana hostili Zimné olympijské hry 2014 a ponúkajú zjazdovky a snehové športy.

 

Waterparky v Rusku:

 

Štátne zriadenie: federatívna poloprezidentská republika

Prezident je centrálnym bodom výkonnej moci. Volí sa v priamych voľbách na šesťročné funkčné obdobie a má široké právomoci, vrátane vymenovania premiéra, vyhlásenia núdzového stavu a podpisovania zákonov. Jeho úloha je kľúčová pre smerovanie zahraničnej politiky a celkovú stabilitu krajiny.

Zákonodarný orgán, nazývaný Federálne zhromaždenie, pozostáva z dvoch komôr: Štátnej dumy a Federálnej rady. Štátna duma, dolná komora, má právomoc prijímať a schvaľovať zákony. Federálna rada, horná komora, dohliada na dodržiavanie ústavnosti a reprezentuje rôzne regióny a subjekty federácie.

Vláda na čele s premiérom je zodpovedná za vykonávanie zákonov a správu štátneho majetku. Prezident menuje premiéra a schvaľuje zostavenie vlády. Toto úzke prepojenie medzi prezidentom a vládou umožňuje efektívne vykonávanie politických rozhodnutí.

Súdnictvo je oddelené od výkonnej a zákonodarnej moci a zaisťuje dodržiavanie zákonnosti. Najvyšší súdny orgán je Najvyšší súd, ktorý dohliada na súdnu nezávislosť a zabezpečuje spravodlivé súdne procesy. Regionálne súdy a ďalšie súdne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane práv občanov.

 

Hlavné mesto: Moskva

Moskovský Kremeľ je historické jadro mesta a sídlo ruských vládcov. Zahŕňa impozantné katedrály, paláce a opevnenia. V Kremli sa nachádza aj prezidentský palác a prezidentský administratívny komplex.

Červené námestie je obklopené významnými budovami, ako je Chrámy Vasila Blaženého, Leninov mauzóleum a Historické múzeum. Červené námestie bolo dôležitým centrom mnohých historických udalostí.

Jedno z najznámejších divadiel na svete, Bolšoj divadlo, je centrom ruskej opery a baletu. Jeho budova je architektonickou ikonou a tu sa odohrávajú nádherné predstavenia.

Moskovské metro je známe svojimi krásnymi stanicami, ktoré sú takmer ako podzemné paláce. Každá stanica má svoj vlastný design a charakter.

 

Rozloha: 17 098 246 km2

 

Počet obyvateľov: 146 000 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou sú Rusi, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva. Okrem toho tu žijú ďalšie etnické skupiny, ako sú Tatári, Ukrajinci, Baškirovia, Čečenci, Arméni, Čuvaši a mnoho ďalších.

Oficiálnym jazykom je ruština, ktorá je tiež hlavným komunikačným prostriedkom.

Tradične je Ruská pravoslávna cirkev hlavným náboženským prúdom, ale existuje tu aj rôzne menšinové náboženstvo, vrátane islamu, judaizmu, budhizmu a ďalších.

 

Pamiatky UNESCO: 30

 

 1. Historické centrum Petrohradu a súvisiace skupiny pamiatok (1990) – Barokové a klasicistické stavby vo vzácnej slohovej a urbanistickej jednote – metropola vzniknutá od r. 1703 doslova z ničoho na príkaz Petra Veľkého.
 2. Kižský pogost (1990) – Cirkevný dvorec s drevenými kostolmi z poč. 18. storočia a zvonicou zo 60. rokov 19. storočia na ostrove v severnej časti Oněžského jazera.
 3. Moskva – Kremeľ a Červené námestie (1990) – Jadro mesta a ikonické námestie, vrátane Chrámu Vasila Blaženého.
 4. Kultúrny a historický komplex Soloveckých ostrovov (1992) – Na šiestich ostrovoch v Bielom mori sú stopy po prehistorickom osídlení i kláštorné stavby zo 16. až 19. storočia.
 5. Historické pamiatky Novgorodu a okolia (1992) – Prvá metropola Ruska, centrum pravoslávnej cirkvi a ruskej architektúry.
 6. Biele pamiatky Vladimíru a Suzdalu (1992) – Dve slávne historické centrá ruského umenia. Sústredené sú tu náboženské aj svetské pamiatky.
 7. Architektonický komplex Trojicko-sergijevskej lávry v Sergijeve Posade (1993) – Centrum ruského pravoslávia, postupne budované od r. 1345, okolo ktorého neskôr vyrástlo mesto Sergijev Posad. Pohrebné miesto Borisa Godunova aj kniežat Trubeckých, interiéry niektorých kostolov vyzdobené freskami a ikonami Andreja Rubleva.
 8. Chrám Nanebovstúpenia Pána v Kolomenskom (1994) – Chrám Nanebovzatia Pána z roku 1532. Jeho konštrukcia (prvýkrát použitá kamenná ihlanová strecha) mala veľký vplyv na ruskú architektúru.
 9. Komijské pralesy (1995) – Oblasť panenských lesov na severe európskej časti Ruska.
 10. Jazero Bajkal (1996) – Najstaršie a najhlbšie jazero na svete, v jeho vodách žije rad endemických druhov fauny.
 11. Kamčatské sopky (1996) – Mnoho druhov sopiek a veľké množstvo iných vulkanických javov na Kamčatke, polostrove pri Tichom oceáne.
 12. Zlaté hory Altaja (1998) – Jedna z mála európskych horských oblastí, v ktorej sa doteraz neprejavili ľudské zásahy.
 13. Západný Kaukaz (1999) – Pásy nedotknutých horských lesov sú v Európe unikátne.
 14. Kurská kosa (2000) – 98 km dlhá a miestami iba 400 m široká piesočná kosa obývaná od prehistorických čias. Zhruba polovica územia patrí Litve.
 15. Komplex Ferapontovho kláštora (2000) – Komplex ruského pravoslávneho kláštora (Monastiera) z 15. až 17. storočia ležiaci vo Vologdskej oblasti.
 16. Historický a architektonický komplex Kazanského Kremľu (2000) – Zahŕňa skupinu historických budov z obdobia od 16. do 19. storočia a pozostatky predchádzajúcich stavieb od 10. do 16. storočia.
 17. Centrálna Sichote-Aliň (2001) – Pohorie na ruskom Ďalekom východe, na brehu Japonského mora, porastené jedným z najneobvyklejších lesov mierneho pásma na svete. V tejto oblasti, kde sa stretáva tajga so subtrópmi, žijú vedľa seba južné aj severné druhy zvierat.
 18. Citadela, staré mesto a opevnenie Derbentu (2003) – Mesto v Dagestane – súčasť severnej línie Perzskej ríše za vlády Sasánovcov. Kamenné opevnenie vzniklo v 5. stor. a je tvorené dvoma rovnobežnými múrmi, ktoré tvorili bariéru od mora až na vrchol hory.
 19. Uvsunurská kotlina (2003) – Najsevernejšia uzavretá panvica v strednej Ázii. Plytké a veľmi slané jazero je dôležité pre migráciu vtákov.
 20. Komplex Novodevičieho kláštora (2004) – Kláštor bol postavený v 16. až 17. storočí v tzv. moskovskom barokovom štýle. Na priľahlom cintoríne je pochovaných mnoho vynikajúcich ruských osobností.
 21. Prírodný systém Wrangelovho ostrova (2004) – Wrangelov ostrov nebol vo štvrtohornej dobe ľadovej zaľadnený, a tak sa tu vyvinul bohatý život.
 22. Historické centrum Jaroslavľa (2005) – Obchodné centrum od 11. stor. Kláštor Spasskij zo 16. stor. Rozsiahla výstavba v 17. stor. je dôsledkom urbanistického plánovania Kataríny Veľkej.
 23. Struveho geodetický oblúk (2005) – Reťazec triangulačných bodov siahajúci od Hammerfestu v Nórsku až k Čiernemu moru, vybudovaný medzi rokmi 1816-1855. V dĺžke 2820 km prechádza Švédskom, Fínskom, Bieloruskom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Ruskom, Moldavskom a Ukrajinou.
 24. Náhorná plošina Putorana (2010) – Rozľahlá oblasť čadičových hôr cca 100 km za polárnym kruhom. Porasty tajgy a tundry; tisíce (!) jazier a množstvo riek i vodopádov (najväčšia hustota na svete) – mimoriadna oblasť nielen v ruskom, ale aj svetovom meradle.
 25. Prírodný park Lenské stĺpy (2012) – Vertikálne vápencovo-dolomitové stĺpy vysoké až 300 m, tiahnuce sa niekoľko kilometrov pozdĺž brehu sibírskej rieky Leny (v strednej časti jej toku), v Republike Sacha.
 26. Historický a archeologický komplex Bolgaru (2014) – Stredoveké centrum Volžského Bulharska.
 27. Krajiny Daurie (2017) – Lúky, lesy a vodné plochy sú útočiskom mnohých živočíchov, predovšetkým vtákov.
 28. Chrám a kláštor Zosnutia presvätej Bohorodičky v ostrovnom meste Svijažsku (2017) – Cirkevný komplex na riečnom ostrove, ktorého história siaha až do 16. storočia.
 29. Chrámy pskovskej architektonickej školy (2019) – 10 chrámov z 12. až 17. storočia, nachádzajúcich sa v centre Pskova na brehoch rieky Velikaja a predstavujúcich jedinečný štýl pskovských staviteľov.
 30. Petroglyfy pri Oněžskom jazere a Bieleho mora (2021) – Najrozsiahlejší súbor skalných malieb a rytín, ktoré dokumentujú kultúru neolitu vo Fennoškandinávii.

 

Národné parky: 56

 

 1. Národný park Abyjský
 2. Národný park Altajský
 3. Národný park Barguzinský
 4. Národný park Bajkalský
 5. Národný park Bikinský
 6. Národný park Čavčižský
 7. Národný park Čerský
 8. Národný park Chakasský
 9. Národný park Čikojský
 10. Národný park Čúvanský
 11. Národný park Dagestánsky
 12. Národný park Dalnevostočný
 13. Národný park Darvazský
 14. Národný park Devínskojarský
 15. Národný park Dvurečenský
 16. Národný park Ergakovský
 17. Národný park Farjonský
 18. Národný park Gornaja Šorija
 19. Národný park Gornaja Šorija
 20. Národný park Kamčatský
 21. Národný park Karačinský
 22. Národný park Karadagský
 23. Národný park Kaškarinský
 24. Národný park Kaukazský
 25. Národný park Kenozerský
 26. Národný park Komandorský
 27. Národný park Kuznecký Alatau
 28. Národný park Laponský
 29. Národný park Losinij
 30. Národný park Manpupuner
 31. Národný park Marij Čodra
 32. Národný park Meždurečenský
 33. Národný park Nienecký
 34. Národný park Ochotské more
 35. Národný park Oněžský
 36. Národný park Pallasjvärvi
 37. Národný park Pasvik
 38. Národný park Pavelko
 39. Národný park Pečoro-Ilyčský
 40. Národný park Podyjí
 41. Národný park Riazanovský
 42. Národný park Samarský
 43. Národný park Samurský
 44. Národný park Sajansky
 45. Národný park Severnyj Ural
 46. Národný park Sewerouralský
 47. Národný park Smolninský
 48. Národný park Sokolinyj
 49. Národný park Taganajský
 50. Národný park Valdajský
 51. Národný park Visimsky
 52. Národný park Volčí hrud
 53. Národný park Zabajkalský
 54. Národný park Zjuzelský
 55. Národný park Žigulevské hory
 56. Národný park Žigulevských hôr