SAN MARÍNO

Dátum vzniku: 3. septembra 301

Stručné dejiny chronologicky:

3. septembra 301 n. l.: Podľa legendy zakladajú sv. Marinus a jeho spoločníci menšiu kresťanskú komunitu na horách Apenin v dnešnom San Maríne.

5. až 6. storočie: Malé osady na území San Marína sa rozrastajú a vytvárajú základy budúceho štátu.

9. storočie: San Maríno sa stáva útočiskom pre ľudí hľadajúcich úkryt pred politickým a náboženským prenasledovaním.

1631: San Maríno vydáva prvú ústavu nazvanú “Libertas” a formálne sa vyhlasuje za nezávislú republiku.

19. storočie: San Maríno si udržuje svoju nezávislosť aj počas Napoleonových vojen a následných politických zmien v Európe.

1862: San Maríno prijíma novú ústavu, ktorá modernizuje vládne štruktúry a nastavuje základy pre demokratický systém.

20. storočie: San Maríno prechádza modernizáciou, rozvíja ekonomiku a udržuje svoju neutralitu aj počas oboch svetových vojen.

1992: San Maríno sa stáva členom Organizácie Spojených národov (OSN).

2002: San Maríno prijíma euro a stáva sa súčasťou eurozóny.

 

Medzinárodná skratka: SM

 

Mena: euro (EUR)

San Maríno nemá vlastnú menu a od roku 2002, kedy bolo euro zavedené, používa euro ako svoju oficiálnu menu pre všetky transakcie a platby.

 

Internetová doména: .sm

 

Telefónna predvoľba: +378

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Malý štátik nachádzajúci sa v južnej Európe. Susedí s Talianskom a je situovaný na Apeninskom polostrove. Krajina je takmer úplne obklopená talianskym územím.

Reliéf San Marina je prevažne hornatý. Väčšina územia je pokrytá kopcami a horami.

 

Najvyšší vrchol: Monte Titano 756 m n.m.

Na vrchole tejto hory leží hlavné mesto štátu, ktorým je tiež pomenované – San Maríno.

Na vrchole hory Monte Titano sa nachádzajú tri historické veže, ktoré sú charakteristickými znakmi mesta San Marino.

 

Podnebie:

San Maríno má stredomorskú klímu so suchými a teplými letami a miernymi zimami. Teploty v lete sú vysoké, zatiaľ čo v zime zostávajú na miernych úrovniach. Zrážky sú obmedzené, a to najmä počas leta, keď prevláda sucho. Jarné a jesenné mesiace sú mierne a príjemné. Morský vplyv blízkosti k pobrežiu prispieva k miernejšiemu podnebiu a stabilizuje teploty.

 

Fauna a flóra:

Väčšina územia je pokrytá stredomorskou vegetáciou, kam patria suchomilné kríky, trávy a kvety, ktoré sú prispôsobené suchým a teplým podmienkam.

Pokiaľ ide o faunu, San Maríno je domovom pre rôzne druhy vtákov, vrátane sov, krkavcov, ďatľov a drobných spevavých vtákov. Ďalej sa tu vyskytujú plazy a hady, medzi ktorými sú jašterice a zmije typické pre stredomorskú oblasť.

 

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodárstvo v San Maríne je obmedzené kvôli jeho malej rozlohe, hornatému terénu a hustej osídlenosti.

Olivovníkové sady sú neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárskej krajiny San Marina.

 

Ťažba surovín: žiadne

 

Priemysel:

San Maríno je populárnou turistickou destináciou, čo vedie k rozvoju turistického priemyslu.

Výroba potravín, ako je spracovanie olivového oleja, vína a miestnych špecialít, má svoj význam v miestnom priemysle.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: bankovníctvo a poisťovníctvo, služby, cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Stredoveké veže, zachovalé pamiatky a úzke uličky ponúkajú návštevníkom jedinečný pohľad do minulosti. Návštevníci sem prichádzajú, aby preskúmali túto kultúrnu oázu.

Kultúrne udalosti, festivaly a umelecké remeslá sú ďalšími lákadlami. San Maríno je známe pre svoje umelecké výtvory, ako sú ručne maľovaná keramika, šperky a ďalšie tradičné výrobky. Turisti si tu môžu zakúpiť autentické suveníry.

Panoramatické výhľady z hory Monte Titano sú atraktivitou samy o sebe. Tri veže na vrchole hory ponúkajú nádherné pohľady na okolitú krajinu, ktoré turistov lákajú k prechádzkam a zhotovovaniu nezabudnuteľných fotografií.

 

Waterparky v San Marínu:

 

Štátne zriadenie: jednotné zhromaždenie nezávislá diarchická riaditeľská republika

Na vrchole štátneho zriadenia stoja dve hlavy štátu, známe ako kapitáni-regent. Títo kapitáni-regent zastupujú štátnu moc a sú volení každých šesť mesiacov. Ich rola má skôr ceremoniálny charakter.

Zákonodarným zborom je Veľký a Všeobecný zbor, teda parlament. Tvorí ho 60 členov nazývaných Konzilári, ktorí sú volení na päťročné obdobie. Tento dvojkomorový parlament sa schádza v historickej budove Palazzo Pubblico, kde sa zaoberá legislatívnymi otázkami a záležitosťami štátneho záujmu.

Vláda San Marína je vedená Kapitánom regentom a skladá sa z troch sekretárov štátnych rád, čo sú ekvivalenty ministrov. Títo sekretári sú zodpovední za jednotlivé odvetvia štátnej správy a sú zodpovední za vykonávanie zákonov a správu štátnych záležitostí.

Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom v krajine, ktorého úlohou je posudzovať záležitosti týkajúce sa zákonov a zabezpečiť dodržiavanie ústavy.

 

Hlavné mesto: San Maríno

Hlavným mestom San Marína je mesto tiež nazývané San Maríno.

Nachádza sa na kopci Monte Titano a ponúka úchvatné výhľady na okolitú krajinu. Toto malebné mesto je plné historických pamiatok, stredovekých stavieb a úzkych uličiek, ktoré prinášajú návštevníkom pohľad do minulosti tejto malej republiky.

 

Rozloha: 61,2 km2

 

Počet obyvateľov: 33 600 (2022)

Obyvatelia San Marína sú známi ako Sanmarínčania.

Napriek malému počtu obyvateľov má San Maríno svoju vlastnú kultúru, tradície a spôsob života.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

  1. Historické centrum San Marína a Monte Titano (2008) – Oboje predstavuje srdce a dušu San Marína, prinášajúce bohatú históriu, kultúru a unikátnu atmosféru.

 

Národné parky: –