SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Dátum vzniku: 8. septembra 1991

Stručné dejiny chronologicky:

6. až 4. storočie pred n. l.: Územie dnešného Severného Macedónska je súčasťou antického Grécka a neskôr Macedónskej ríše vedenej Alexandrom Veľkým.

2. storočie pred n. l. až 1. storočie: Územie je súčasťou rímskej provincie Macedónsko.

5. až 6. storočie: Na území pôsobí Byzantská ríša.

14. až 15. storočie: Ovládnutie územia Osmanskou ríšou.

19. storočie: Prebieha oslobodzovací boj v rámci balkánskych národov proti osmanskej nadvláde.

1913: Po prvej balkánskej vojne pripadá väčšina územia dnešného Severného Macedónska Srbsku.

1918: Vznik Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr známeho ako Kráľovstvo Juhoslávie), ktoré zahŕňa aj územie dnešného Severného Macedónska.

1941: Počas druhej svetovej vojny je územie okupované nacistickým Nemeckom a vzniká autonómna oblasť Vardarské Macedónsko pod bulharskou správou.

1944: Partizánske hnutie pod vedením Josipa Broza Tita oslobodzuje územie a vytvára Socialistickú federatívnu republiku Juhoslávie.

1991: Referendom podporeným hlasovaním získava Severné Macedónsko nezávislosť na Juhoslávii.

1991-1999: Zúčastňuje sa konfliktu na území bývalej Juhoslávie.

2001: Etnické nepokoje medzi etnickými Macedóncami a Albáncami vedú k prijatiu dohody z Ohridu, ktorá má zmieriť obe strany.

2004: Severné Macedónsko sa stáva kandidátskou krajinou pre vstup do Európskej únie.

2019: Oficiálne sa premenováva na Severné Macedónsko po uzavretí Prespanskej dohody s Gréckom.

 

Medzinárodná skratka: NMK

 

Mena: macedónsky denár (MKD)

Denár je tu oficiálne platidlo a používa sa pre všetky transakcie a platby v krajine.

Hodnoty mincí a bankoviek sú rozdelené do rôznych nominálnych hodnôt, ako sú 10, 50, 100, 500, 1000 a 5000 denárov.

 

Internetová doména: .mk

 

Telefónna predvoľba: +389

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Severné Macedónsko je štát nachádzajúci sa vo juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove.

Susedí s niekoľkými štátmi: na severe so Srbskom, na východe s Bulharskom, na juhu s Gréckom a na západe s Albánskom.

 

Najvyšší vrchol: Veľký Korab 2764 m n.m.

Tento vrchol je súčasťou pohoria Šar planina, ktoré sa rozkladá cez hranice medzi Severným Macedónskom a Albánskom.

 

Fauna a flóra:

Medzi tunajšie zvieratá patria medvede hnedé, vlci šedí, rysy ostrovidy a mnoho druhov vtákov.

V lesnatých oblastiach možno nájsť buky lesné, duby letné a smreky obyčajné.

Niektoré rastliny sú endemické, ako napríklad macedónsky kosatec.

 

Podnebie:

V južných a juhovýchodných častiach krajiny, blízko gréckych hraníc, panuje stredomorská klíma. Letné teploty sú obvykle vysoké a zimy mierne a vlhké. Naopak vnútrozemie a horské oblasti, vrátane hlavného mesta Skopje, majú skôr kontinentálnu klímu. Zimy tu môžu byť chladné a suché, s nízkymi teplotami a snehom, zatiaľ čo roky sú teplé a suché.

 

Poľnohospodárstvo:

Patrí sem pestovanie obilnín, ako je pšenica, jačmeň, kukurica a ovos. Dôležité sú aj plodiny ako paradajky, papriky, uhorky, fazuľa a cibuľa.

Poľnohospodári pestujú rôzne druhy ovocia, vrátane jabĺk, hrušiek, marhúľ, broskýň a vínnej révy.

Chov zvierat, ako sú hovädzí dobytok, ošípané, ovce a hydina, má tiež dôležité miesto v poľnohospodárskej produkcii.

 

Ťažba surovín:

V krajine sa ťažia rudy medi, zinku, olova a chrómu. Niektoré bane sa nachádzajú v blízkosti mesta Kičevo.

Severné Macedónsko má zásoby rôznych hornín, ako sú vápenec, mramor a ílovec. Tieto materiály sa používajú v stavebníctve, výrobe kamenných výrobkov a dekoratívnych prvkov.

Krajina má tiež zásoby bauxitu, ktorý je surovinou na výrobu hliníka. Niektoré priemyselné závody spracovávajú bauxit na hliník a ďalšie produkty.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel je významným odvetvím, ktoré zahŕňa spracovanie poľnohospodárskych produktov, ako sú ovocie, zelenina, mäso a mliečne výrobky. Produkcia potravín má domáci i medzinárodný význam.

Ďalšie odvetvie zahŕňa výrobu odevov, obuvi, textilných materiálov a ďalších módnych produktov. Macedónsky textilný priemysel bol v minulosti významný, hoci sa v posledných rokoch čelí konkurencii z iných krajín.

V rámci priemyslu sa vyrábajú rôzne chemické produkty a liečivá.

Stavebníctvo je dôležitým odvetvím, ktoré zahŕňa výstavbu a rekonštrukcie budov a infraštruktúry. Drevársky priemysel sa zaoberá spracovaním dreva na rôzne produkty.

Energetický priemysel zahŕňa výrobu elektriny a tepla, najmä z obnoviteľných zdrojov energie a uhoľných zásob.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, cestovný ruch, cestná doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Severné Macedónsko má bohaté kultúrne dedičstvo zahŕňajúce staroveké pamiatky, stredoveké kláštory, historické mestá a tradície rôznych kultúr. Skopje, hlavné mesto, má rôznorodú architektúru a pamiatky.

Hory, jazerá a rieky tvoria krásnu prírodnú kulisu. Národné parky ako Mavrovo ponúkajú príležitosti na turistiku, horskú cyklistiku a outdoorové aktivity.

Severné Macedónsko je známa svojimi vinárskymi tradíciami. Môžete navštíviť vinárstvo, degustovať vína a spoznať miestne kulinárske špeciality.

 

Waterparky v Severnom Macedónsku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Hlava štátu je prezident, ktorý je volený na päťročné obdobie a má prevažne reprezentatívnu úlohu, ale aj niektoré právomoci spojené s poverovaním vlády a výnimočnými situáciami.

Legislatívna moc je zverená parlamentu, ktorý sa nazýva Sobranie. Parlament je jednokomorový a má 120 poslancov volených na štvorročné obdobie. Exekutívne právomoci patria vláde, ktorej vodcom je premiér. Premiér je hlavou vlády a má zodpovednosť za správu krajiny.

Súdna moc v krajine je nezávislá a tvorí ju systém súdov. Najvyšší súd Severného Macedónska je najvyšším súdnym orgánom. Politický systém zahŕňa aj rôzne politické strany, ktoré reprezentujú rôznorodé názory a záujmy občanov.

 

Hlavné mesto: Skopje

Mesto je plné kultúrnych pamiatok a historických miest. Medzi ne patrí Kamenný most, staroveké pevnosti, niekoľko kláštorov a kostolov, staré mesto s úzkymi uličkami a tradičnými domami, ako aj moderné pamätníky a sochy.

Je centrom kultúrnych udalostí, vrátane koncertov, divadelných predstavení, festivalov a výstav. Hlavné kultúrne podujatia zahŕňajú Skopské leto, čo je festival umenia a hudby a Dni piva, ktoré sú známe svojou atmosférou a zábavou.

Skopje je ekonomickým centrom krajiny a sídlom mnohých spoločností, obchodov a inštitúcií.

 

Rozloha: 25 713 km2

 

Počet obyvateľov: 1 850 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou sú Macedónci, ktorí tvoria väčšinu populácie. Ďalej tu žijú Albánci, ktorí sú najväčšou etnickou menšinou, a tiež rôzne menšie etnické skupiny, ako sú Srbi, Turci, Bosniaci a ďalší.

Oficiálnym jazykom je macedónčina, ktorá používa cyriliku. Albánčina je tiež oficiálnym jazykom v oblastiach, kde má albánska menšina väčšinu. Ďalšie jazyky, ako srbčina a turečtina, sú bežne používané v komunitách týchto menšín.

Náboženstvo zohráva dôležitú úlohu v živote obyvateľov Severného Macedónska. Pravoslávne kresťanstvo je najrozšírenejším náboženstvom, a to najmä medzi Macedóncami.

 

Pamiatky UNESCO: 2

 

  1. Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (2007) – Tieto lesy sa nachádzajú v rôznych častiach Európy a zahŕňajú 94 oblastí v 18 krajinách.
  2. Prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Ohrid (1979) – Región, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti Severného Macedónska, je známy svojim bohatým prírodným a kultúrnym dedičstvom. Medzi jeho hlavné lákadlá patrí Ohridské jazero, jedno z najstarších a najhlbších jazier v Európe, ktorého modrá voda pozýva návštevníkov k odpočinku a aktivitám.

 

Národné parky: 3

 

  1. Národný park Mavrovo
  2. Národný park Pelister
  3. Národný park Galichica