SLOVENSKO

Dátum vzniku: 1. januára 1993

Stručné dejiny chronologicky:

5. až 4. storočie pred n. l.: Územie dnešného Slovenska bolo osídlené Keltmi.

1. až 5. storočie: Územie sa stalo súčasťou Rímskej ríše, nachádzalo sa v provincii Panonia.

6. až 9. storočie: Slovensko bolo osídlené slovanskými kmeňmi a stalo sa súčasťou Veľkej Moravy.

10. až 11. storočie: Vzniká Uhorské kráľovstvo, do ktorého bolo Slovensko postupne začlenené.

16. storočie: Reformácia sa rozšírila na Slovensko, čo ovplyvnilo náboženskú a kultúrnu situáciu.

19. storočie: Slovenské národné a kultúrne obrodenie, ktoré zdôrazňovalo slovenský jazyk a kultúru.

1918: Vznik Československa.

1939: Po mníchovskej dohode obsadili južnú časť Slovenska Maďari a časť bola pripojená k Poľsku, vznikol Slovenský štát.

1945: Slovensko bolo oslobodené Sovietskou armádou a opäť sa stalo súčasťou obnoveného Československa.

1993: Rozpad Československa a vznik samostatnej Slovenskej republiky.

2004: Vstup do EÚ a NATO.

 

Medzinárodná skratka: SK

 

Mena: euro (EUR)

Slovensko prijalo euro ako svoju oficiálnu menu od 1. januára 2009. Pred prechodom na euro bola slovenskou menou slovenská koruna (SKK).

 

Internetová doména: .sk

 

Telefónna predvoľba: +421

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Krajina leží v strednej Európe. Na severozápade susedí s Českou republikou, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou, na juhu s Maďarskom a na juhozápade s Rakúskom.

Slovensko je hornatou krajinou s mnohými pohoriami. Najvyššie pohorie sú Vysoké Tatry, ktoré sa rozkladajú na severe krajiny.

Dôležité rieky pretekajúce Slovenskom zahŕňajú Dunaj (ktorý tvorí južnú hranicu), Váh, Hron a Hornád. Dunaj je jedným z najdôležitejších vodných tokov v Európe.

Slovensko má niekoľko prírodných jazier, ako napr. Vel’ké Hincovo pleso či Štrbské pleso v pohorí Vysoké Tatry. Jazerá v Tatrách sú často ľadovcového pôvodu.

 

Najvyšší vrchol: Gerlachovský štít 2 654,4 m n.m.

Gerlachovský štít je nielen najvyšším vrcholom Slovenska, ale aj celého pohoria Vysoké Tatry a zároveň aj najvyšším bodom v celom Karpatskom oblúku.

 

Podnebie:

Zimy na Slovensku bývajú chladné, predovšetkým v horách, kde môžu byť veľké snehové zrážky. Nížiny a údolia mávajú miernejšie zimné podmienky.

Letá sú teplé, najmä v júli a auguste. Priemerné teploty môžu dosiahnuť 20-25 °C, ale môžu byť aj vyššie. Jar a jeseň sú obvykle príjemné, s miernymi teplotami. Jeseň býva často spájaná s krásnymi sfarbenými listami na stromoch. Na západe Slovenska môže byť viac zrážok, zatiaľ čo na východe môžu byť suchšie podmienky.

 

Fauna a flóra:

Vo Vysokých Tatrách môžete nájsť rôzne horské zvieratá, ako sú kamzíky, divoké kozorožce, líšky, rysy a horské zajace. V niektorých častiach Slovenska, najmä v lesnatých oblastiach, môžete naraziť na hnedé medvede.

Vďaka množstvu riek a jazier sa na Slovensku vyskytuje mnoho druhov vodných vtákov, ako sú volavky, kačice a labute.

V odľahlých oblastiach môžete stretnúť vlkov, aj keď sú pomerne vzácni a stále sa zotavujú. V riekach a jazerách nájdete rôzne druhy rýb, vrátane pstruha, lipeňa, zubáča a kapra.

Slovensko je známe bohatstvom liečivých bylín, ktoré sú tradične využívané v ľudovom liečiteľstve. Rastú tu rôzne druhy listnatých stromov, ako sú buky, duby, javory a lipy. Na Slovensku sú tiež rozšírené ihličnaté lesy, najmä v horách. Patria sem borovice, smreky a jedľa.

 

Poľnohospodárstvo:

Pestovanie obilnín, ako sú pšenica, jačmeň, raž a ovos, je tradičnou súčasťou slovenského poľnohospodárstva. Kukurica je ďalšou dôležitou plodinou, ktorá sa pestuje najmä v nížinách.

Ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou slovenskej stravy. Pestujú sa jablká, hrušky, čerešne, marhule, zemiaky, paradajky, papriky a ďalšie.

Chov hovädzieho dobytka je dôležitý pre produkciu mäsa a mlieka. Ovčiarstvo a chov kôz sú tiež významné, najmä v horských oblastiach.

 

Ťažba surovín:

Slovensko má významné zásoby bauxitu, čo je surovina na výrobu hliníka. V minulosti bola ťažená meď, avšak táto ťažba sa výrazne znížila.

Lesy pokrývajú značnú časť územia Slovenska, a preto je ťažba dreva dôležitou súčasťou ekonomiky. Produkcia dreva je využívaná na rôzne účely, vrátane stavebníctva a výroby nábytku.

Vďaka horským riekam a vodopádom má Slovensko potenciál na výrobu vodnej energie. Hlavne na východnom Slovensku sú vybudované vodné elektrárne.

 

Priemysel:

Automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších priemyselných odvetví na Slovensku. Krajina hostí výrobné závody niekoľkých popredných automobilových výrobcov, ako sú Volkswagen, Kia, Peugeot a Jaguár či Land Rover.

Slovensko má taktiež silný elektrotechnický priemysel, ktorý zahŕňa výrobu elektroniky, elektrických komponentov, energetických zariadení a ďalších technológií.

Chemický priemysel sa zaoberá výrobou chemikálií, plastov, liečiv a ďalších produktov. Významné sú aj farmaceutické spoločnosti na Slovensku.

Strojársky priemysel zahŕňa výrobu strojov, zariadení a technologických produktov pre rôzne odvetvia.

Potravinársky priemysel sa zameriava na výrobu potravín a nápojov, ako sú mliečne výrobky, mäsové výrobky, pečivo a ďalšie.

Textilný a odevný priemysel na Slovensku stratil na významu v porovnaní s minulosťou, stále však existuje výroba textilných a odevných produktov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, bankovníctvo, informačné technológie, cestná, riečna a železničná doprava, cestovný ruch, kúpeľníctvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Vysoké Tatry sú veľmi obľúbeným cieľom pre horolezcov, turistov a milovníkov outdoorových aktivít. Slovenský raj ponúka krásne skalné útvary a turistické chodníky.

Mestá ako Bratislava, Košice, Banská Štiavnica a Levoča majú bohatú históriu a ponúkajú pamiatky, ako sú zámky, kostoly a historické ulice.

Slovensko je známe termálnymi prameňmi a kúpeľmi. Veľa kúpeľných miest, ako sú Piešťany alebo Bardejov, ponúka relaxáciu a liečebné procedúry.

Po celom Slovensku sú vybudované rôzne turistické chodníky a cyklotrasy, ktoré umožňujú návštevníkom objavovať krásy krajiny.

Vďaka horám a horským strediskám je zimný turizmus dôležitým aspektom. Vysoké Tatry a Nízke Tatry ponúkajú lyžiarske a snowboardové možnosti.

 

Waterparky na Slovensku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Prezident Slovenskej republiky je hlavou štátu. Jeho právomoci sú väčšinou reprezentatívne a ceremoniálne povahy, hoci môže hrať úlohu pri vymenovaní premiéra a v priebehu tvorby vlády. Prezident podpisuje zákony a reprezentuje Slovensko na medzinárodnej scéne.

Vláda je výkonným orgánom štátnej moci. Jej členovia, vrátane premiéra, sú zodpovední za riadenie vládnej politiky, správu štátnych záležitostí, hospodárstvo a ďalšie aspekty. Vláda má právomoc predkladať návrhy zákonov parlamentu a vykonávať výkonnú moc.

Slovenský parlament sa nazýva Národná rada Slovenskej republiky. Skladá sa z jednej komory a má zákonodarnú právomoc. Poslanci parlamentu sú volení na štvorročné obdobie a majú povinnosť prijímať zákony, schvaľovať rozpočet a dohľad nad vládou.

Súdna moc na Slovensku je oddelená od výkonnej a zákonodarnej moci. Súdy sú nezávislé a rozhodujú o záležitostiach týkajúcich sa práva a justície. Najvyšší súd je najvyšším odvolacím súdom a dohliada na dodržiavanie práva.

Ústava Slovenskej republiky je základným právnym dokumentom, ktorý stanovuje základné princípy, hodnoty, práva a slobody občanov. Ústava definuje štruktúru štátnej moci, vzťahy medzi jednotlivými orgánmi a občianske práva.

 

Hlavné mesto: Bratislava

Bratislava leží na sútoku riek Dunaja a Moravy. Táto strategická poloha urobila z mesta dôležitý prirodzený obchodný a dopravný uzol.

Mesto má bohatú históriu siahajúcu do doby rímskeho impéria. Počas svojej histórie bola mestom rôznych kráľovstiev a ríš, vrátane Uhorska a Habsburskej monarchie. Historické pamiatky, ako je Bratislavský hrad, Michalská brána a Staré Mesto, odrážajú túto dlhú históriu.

Vďaka svojej blízkosti k Rakúsku a Maďarsku je Bratislava dôležitým bodom medzinárodného spojenia. Má tiež vlastné medzinárodné letisko.

Mesto ponúka rôzne kultúrne a umelecké inštitúcie, vrátane divadiel, galérií a múzeí. Každoročne sa tu koná mnoho kultúrnych festivalov a podujatí.

 

Rozloha: 49 036 km2

 

Počet obyvateľov: 5 500 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou na Slovensku sú Slováci, ktorí tvoria väčšinovú populáciu. Okrem Slovákov tu žijú aj menšie etnické skupiny, ako sú Maďari, Rómovia, Česi, Ukrajinci a ďalší.

Oficiálnym jazykom je slovenčina, ktorá je základom národnej identity. Maďarčina je druhým najrozšírenejším jazykom, najmä v mestách a regiónoch s významnou maďarskou komunitou.

Historicky bolo Slovensko spojené s rímskokatolíckym náboženstvom, ktoré má stále veľký vplyv na kultúru a tradície.

 

Pamiatky UNESCO: 8

 

 1. Banská Štiavnica (1993) – Historické centrum baníckeho mesta s renesančnými pamiatkami.
 2. Spišský hrad a okolie (1993) – Spišský hrad je jedným z najväčších hradov v strednej Európe. K pamiatke patrí ešte Spišská Kapitula, Spišské Podhradie a Spišské múzeum.
 3. Vlkolínec (1993) – Pôvodná ľudová architektúra v odľahlej dedine.
 4. Jaskyňa Baradla a Slovenský kras (1995) – Rozsiahly krasový systém zahŕňajúci 712 objavených jaskýň.
 5. Bardejov (2000) – Mesto má bohatú históriu siahajúcu do stredoveku. Mesto vzniklo v 13. storočí a postupne sa stalo dôležitým obchodným a remeselným centrom.
 6. Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (2007) – Zachovalé bukové lesy v rôznych oblastiach Európy od Pyrenejí po Čierne more.
 7. Drevené chrámy slovenských Karpát (2008) – Tieto drevené kostoly a chrámy sú príkladom unikátneho spojenia náboženskej architektúry a tradičného stavebníctva.
 8. Hranica Rímskej ríše – Dunajský limes (2021) – Pozostatky hraničného opevnenia a ďalších stavieb v Nemecku, Rakúsku a Slovensku.

 

Národné parky: 9

 

 1. Tatranský národný park
 2. Pieninský národný park
 3. Národný park Nízke Tatry
 4. Národný park Malá Fatra
 5. Národný park Slovenský raj
 6. Národný park Muránska planina
 7. Národný park Poloniny
 8. Národný park Slovenský kras
 9. Národný park Veľká Fatra