SLOVINSKO

Dátum vzniku: 25. jún 1991

Stručné dejiny chronologicky:

7. až 6. storočie pred n. l.: Na území dnešného Slovinska žili Ilýri a Kelti.

1. storočie n. l.: Územie bolo začlenené do Rímskej ríše ako súčasť provincie Pannonia.

6. až 9. storočie: Územie bolo postupne osídľované slovanskými kmeňmi, čo malo vplyv na vytváranie slovinského jazyka a kultúry.

9. storočie: Slovanské kmene boli súčasťou Franskej ríše a neskôr sa stali súčasťou Karolínskej ríše.

14. storočie: Slovinské územie sa stalo súčasťou Habsburskej monarchie.

19. storočie: V rámci Habsburskej monarchie bolo Slovinsko súčasťou Kranského vojvodstva. V priebehu tohto storočia začalo rásť národné a kultúrne hnutie.

20. storočie: Po prvej svetovej vojne sa Slovinsko stalo súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr známeho ako Kráľovstvo Juhoslávie.

1941: Počas druhej svetovej vojny bolo Slovinsko obsadené nacistickým Nemeckom, a bol tu vytvorený satelitný štát pod názvom Nezávislý štát Slovinsko.

1945: Po vojne bolo územie opäť začlenené do Juhoslávie ako Slovinská ľudová republika.

1991: Slovinsko vyhlásilo nezávislosť na Juhoslávii, čo vyústilo do krátkeho vojenského konfliktu.

1992: Stalo sa samostatným štátom.

2004: Slovinsko sa stalo členom Európskej únie a NATO.

 

Medzinárodná skratka: SLO

 

Mena: euro (EUR)

Pred prijatím eura používalo Slovinsko slovinský toliar.

 

Internetová doména: .si

 

Telefónna predvoľba: +386

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Stredoeurópsky štát s bohatou prírodnou krásou a rôznorodým geografickým charakterom, leží medzi Alpami na severe, Dinárskymi horami na juhu, Pannonijskou nížinou na východe a Jadranským morom na západe. Na severe krajina susedí s Talianskom, na severovýchode s Rakúskom, na východe s Maďarskom a na juhu s Chorvátskom.

Severná časť predstavuje hornaté územie, kde sa týči niekoľko významných horských masívov. Najznámejším z nich sú Julské Alpy, domov najvyššej hory Slovinska, Triglavu. V týchto horách možno nájsť malebné jazerá, medzi ktorými vynikajú jazerá Bled a Bohinj. Na severovýchode sa nachádzajú Kamnicko-Savinjské Alpy a na juhu Dinárske hory, ktoré tvoria hranicu s Chorvátskom.

Rozľahlé rieky ako Sáva, Dráva a Mura pretínajú krajiny Slovinska. Pobrežie Slovinska, ktoré je dlhé približne 46 km, leží pri Jadranskom mori a ponúka malebné mestečká a letoviská. Hlavným prístavným mestom na pobreží je Koper.

 

Najvyšší vrchol: Triglav 2864 m n.m.

Triglav je nielen najvyššia hora Slovinska, ale aj symbolický a národný symbol tejto krajiny. Nachádza sa v Julských Alpách a jeho vrchol dosahuje výšku 2 864 metrov nad morom. Názov “Triglav” je slovinský a znamená “tri hlavy”, čo odkazuje na tri vrcholy hory, ktoré sú viditeľné z rôznych smerov.

 

Podnebie:

Väčšina územia má mierne kontinentálne podnebie. Zimy bývajú chladné, s teplotami pod nulou, čo platí najmä pre horské oblasti. Snehové zrážky sú bežné, čo z týchto oblastí robí obľúbené miesto na zimné športy. Letá sú teplé a suché, s priemernými teplotami okolo 25 °C. Medzi jednotlivými ročnými obdobiami sú zrejmé výrazné výkyvy teplôt.

 

Fauna a flóra:

V horských oblastiach môžete naraziť na jelene európske, ktoré patria medzi najväčšie druhy zvierat v krajine. Rovnako kozorožce vrchovské sú charakteristickými obyvateľmi alpských oblastí. Aj keď sú medvede hnedé plaché a ťažko pozorovateľné, možno ich nájsť v lesnatých a odľahlých oblastiach, rovnako ako rysy ostrovidy. Vlci, ktorých prítomnosť sa v posledných rokoch zvyšuje, sú tiež súčasťou fauny týchto oblastí. Bobry európske prispievajú k tvorbe mokradí a objavujú sa okolo riek a jazier.

Pokiaľ ide o flóru, lipa srdcovitá, národný strom Slovinska, zdobí mnohé mestá. Javor horský, ktorého listy sa objavujú na slovinskej vlajke, ponúka nádherné jesenné farby. Trpasličia čučoriedka rastie v horských oblastiach a poskytuje plody, ktoré sú obľúbené u vtákov aj ľudí. Plesnivec alpínsky, alpská kvetina, sa objavuje v národnom parku Triglav a pivonka zdobí horské lúky.

 

Poľnohospodárstvo:

Zhruba pätina celkovej plochy zeme je využívaná pre poľnohospodárstvo. Medzi hlavné pestované plodiny patria obilniny ako pšenica, jačmeň a kukurica, ďalej ovocie ako hrozno, jablká a hrušky, zelenina a zemiaky. Slovinsko je známe svojou kvalitnou produkciou vína a olivového oleja.

Chov hospodárskych zvierat je tiež dôležitým prvkom poľnohospodárskeho sektora. Dobytok, ošípané, hydina a ovce sú chované na produkciu mlieka, mäsa a ďalších živočíšnych produktov.

 

Ťažba surovín:

Rudy a kovy, ako je železná ruda a bauxit, tvoria časť ťažobnej aktivity. Najmä v minulosti hrala ťažba železnej rudy významnú úlohu, aj keď teraz sa táto oblasť stala menej výraznou. Bauxitová ruda, ktorá sa nachádza v tunajších zásobách, je spracovávaná v spracovateľskom závode v Kidričeve, čo umožňuje výrobu hliníka.

 

Priemysel:

Automobilový, elektronický, potravinársky a farmaceutický priemysel sú kľúčové odvetvia. Stavebníctvo, energetika a kovovýroba tiež zohrávajú dôležitú úlohu. Aj keď textilný priemysel spadol, stále existuje. Modernizácia a inovácia sú prioritou. Priemysel podporuje ekonomický rast a zamestnanosť.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, cestovný ruch, doprava, zimná turistika, telekomunikácie

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Prírodná krása tvorí srdce turistickej atraktivity tejto krajiny. Horské krajiny, jazerá, rieky a národné parky ako napríklad národný park Triglav s najvyššou horou Triglavom, sú lákadlom pre prírodovedcov, turistov a dobrodruhov. Jadranské pobrežie ponúka pláže a malebné mestá ako Piran, ktoré sú obľúbeným miestom na dovolenku pri mori.

Historické mestá, z ktorých najvýznamnejšie je Ljubljana, hlavné mesto Slovinska, lákajú turistov svojim bohatým kultúrnym dedičstvom. Malebné uličky, stredoveké hrady a mosty tvoria autentickú atmosféru, ktorá oživuje minulosť.

 

Waterparky vo Slovinsku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Slovinsko predstavuje parlamentnú republiku s demokratickým systémom vlády, kde sa prelínajú niekoľko kľúčových charakteristík. V rámci tohto štátneho zriadenia existuje niekoľko významných inštitúcií, ktoré majú svoje špecifické úlohy a právomoci.

Prezidentská úloha je na čele štátu, a toto postavenie je obsadzované prostredníctvom priamej voľby občanov. Hlava štátu, prezident republiky, vykonáva najmä ceremoniálne a reprezentatívne funkcie. Patrí sem napríklad vymenovanie vládnych predstaviteľov a zastupovanie krajiny v zahraničí.

Parlamentná moc je sústredená v Národnom zhromaždení, čo je zákonodarný orgán. Táto inštitúcia pozostáva z 90 členov, ktorí sú volení na základe pomerného zastúpenia. Národné zhromaždenie má kľúčovú úlohu v procese tvorby zákonov a dozoru nad činnosťou vlády.

Vláda, vedená premiérom a ministrami, je zodpovedná Národnému zhromaždeniu. Premiér, menovaný prezidentom, má vedúcu úlohu v správe štátnej politiky a dohľade nad štátnymi inštitúciami.

Súdna moc v krajine je nezávislá a zabezpečená súdnym systémom, ktorý sa skladá z rôznych súdnych inštancií. Najvyššou súdnou autoritou je Vrchný súd, ktorý má záväzok dohliadať na spravodlivosť a dodržiavanie právnych pravidiel.

 

Hlavné mesto: Ľubľana

Leží v strednej časti krajiny a je najväčším mestom v krajine.

Mesto je známe svojou bohatou históriou, architektúrou a živým kultúrnym životom.

Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí a je preklenuté riekou Ľubľankou, ktorá dodáva mestu jedinečný charakter.

 

Rozloha: 20 273 km2

 

Počet obyvateľov: 2 110 000 (2022)

Okrem Slovincov tu žijú aj menšiny, ako sú Maďari, Chorváti, Srbi, Taliani a ďalší.

Oficiálnym jazykom je slovinčina, ktorou hovorí väčšina obyvateľov. Mnoho Slovincov však tiež ovláda angličtinu, čo uľahčuje komunikáciu s medzinárodnými návštevníkmi.

Slovinsko je krajinou s dlhou históriou kresťanstva. Väčšina obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.

 

Pamiatky UNESCO: 5

 

  1. Škocjanské jaskyne (1986) – Systém vápencových jaskýň a priepastí.
  2. Prehistorické kolové obydlia v Alpách (2011) – Kolové obydlia z obdobia 5000 – 500 rokov pred n. l. v blízkosti jazier, riek či mokradí.
  3. Dedičstvo ortuti – Almadén a Idrija (2012) – Jedny z najväčších svetových baní na ortuť v Španielsku a Slovinsku.
  4. Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (2007) – Zachovalé bukové lesy v rôznych oblastiach Európy od Pyrenejí po Čierne more.
  5. Diela Jože Plečnika v Ľubľane (2021) – Súbor verejných stavieb a verejných priestranstiev v Ľubľane od architekta Jože Plečnika.

 

Národné parky: 1

 

  1. Triglavský národný park