UKRAJINA

Dátum vzniku: 24. augusta 1991

Stručné dejiny chronologicky:

9. storočie: Formovanie raných slovanských osád.

10. – 12. storočie: Kyjevská Rus, stredoveký štátny útvar, dominuje na území Ukrajiny.

14. storočie: Kyjevská Rus sa rozpadá na rôzne kniežatstvá, územie sa stáva súčasťou Litovského veľkokniežatstva.

17. storočie: Územie je rozdelené medzi Poľsko a Rusko po Únii lublinskej (1569).

18. storočie: Časť územia patrí pod Habsburskú monarchiu, časť pod Ruské impérium.

19. storočie: Rozvíja sa nacionalistické hnutie.

1917: Počas Ruskej revolúcie vzniká Ukrajinská ľudová republika, neskôr Západoukrajinská ľudová republika.

1922: Vytvorenie Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky ako súčasť Sovietskeho zväzu.

1932-1933: Holodomor, umelo vyvolaný hladomor, ktorý spôsobil milióny úmrtí.

1941-1944: Počas druhej svetovej vojny je Ukrajina okupovaná nacistickým Nemeckom.

1945: Po vojne sa Ukrajina stáva súčasťou Sovietskeho zväzu ako Ukrajinská sovietska socialistická republika.

1991: Rozpad Sovietskeho zväzu, vyhlásenie nezávislosti.

2014: Kríza na Kryme a anexia Krymu Ruskom, konflikt na východnej Ukrajine.

 

Medzinárodná skratka: UA

 

Mena: ukrajinská hrivna (UAH)

Táto mena bola zavedená po vyhlásení nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 a nahradila sovietsky rubeľ. Ukrajinská hrivna je rozdelená do menších jednotiek nazývaných kopijky.

 

Internetová doména: .ua

 

Telefónna predvoľba: +380

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografia:

Na západe sa nachádza Karpatské pohorie, ktoré predstavuje zvlnený terén s horskými vrcholmi, lesmi a riekami.

Na juhu sa nachádza oblasť známa ako Podkarpatská Rus, ktorá zahŕňa nižšie kopce a údolia.

Rozsiahla rovina sa nachádza v strednej a severnej časti krajiny. Táto oblasť je charakterizovaná širokými nížinami, riekami a početnými poľnohospodárskymi pozemkami.

Na juhu sa nachádza pobrežie Čierneho mora s plážami, letoviskami a prístavmi.

Ukrajina je pretkaná mnohými riekami. Najvýznamnejšie sú Dneper, ktorý preteká stredom zeme, a Dnester na západe.

 

Najvyšší vrchol: Hoverla 2061 m n.m.

Je to najvyššia hora Ukrajiny a tiež najvyšší vrchol Karpát. Nachádza sa v západnej časti krajiny, blízko hranice s Poľskom a Rumunskom.

 

Podnebie:

Väčšina Ukrajiny má typické kontinentálne podnebie, čo znamená výrazné teplotné rozdiely medzi zimou a letom. Letá sú obvykle teplé, s teplotami dosahujúcimi často nad 30 °C, zatiaľ čo zimy môžu byť extrémne chladné, s teplotami klesajúcimi pod -20 °C. Toto podnebie je charakteristické pre vnútrozemské oblasti a severnú časť Ukrajiny.

Na druhej strane južné pobrežie Čierneho mora, najmä Krym, zažíva subtropické podnebie. Tu sú zimy oveľa miernejšie a krátke, zatiaľ čo roky sú teplé a slnečné. Teploty v zime sa obvykle držia okolo 5 – 10 °C a v lete dosahujú 25 – 30 °C.

 

Fauna a flóra:

V niektorých oblastiach Karpát a na severe Ukrajiny žijú vlci a hnedé medvede.

Vďaka riekam a jazerám je Ukrajina domovom mnohých druhov sladkovodných rýb, ako sú šťuka, zubáč, sumec a kapor.

Ukrajina je významným biotopom pre mnoho druhov vtákov, vrátane orlov, jastrabov, volaviek a sov.

V lesnatých oblastiach sa vyskytuje rôzna zver, ako sú jelene, srnce a diviaky.

V strednej a južnej Ukrajine sa nachádzajú rozsiahle stepi s trávovými porastmi a suchomilnými rastlinami.

V západnej a severnej časti krajiny dominujú zmiešané a listnaté lesy s druhmi ako dub, buk, jaseň a borovice.

Na stepiach rastú druhy ako púpavy, kvety tulipánovité, skorocelu a mnoho ďalších rastlín adaptovaných na suché podmienky.

 

Poľnohospodárstvo:

Krajina disponuje rozsiahlymi územiami obrábanej pôdy. Poľnohospodárska pôda zahŕňa rôzne typy, ako sú černozeme (úrodné čierne pôdy), hnedozeme a lúčne pôdy.

Ukrajina je jedným z najväčších svetových producentov obilnín, najmä pšenice, kukurice a jačmeňa. Obilniny tvoria dôležitú časť poľnohospodárskej produkcie a sú exportované do rôznych krajín.

Je tiež významným producentom repky a slnečnice, ktoré sa používajú na výrobu rastlinných olejov.

Poľnohospodárstvo zahŕňa aj pestovanie zeleniny a ovocia, ako sú paradajky, zemiaky, jablká, hrušky a ďalšie.

Chov dobytka a produkcia mliečnych výrobkov sú tiež dôležitou súčasťou ukrajinského poľnohospodárstva.

Na južnom pobreží Čierneho mora sa pestuje víno. Ukrajina má bohatú tradíciu vinárstva, a preto sú tunajšie vína známe ako na domácom trhu, tak aj v zahraničí.

 

Ťažba surovín:

Ukrajina má významné zásoby uhlia, najmä čierneho uhlia, ktoré sa využíva na energetiku a priemysel.

Má bohaté ložiská železnej rudy, ktorá slúži pre oceliarsky priemysel. Niektoré oblasti, ako napríklad Kryvbas, sú známe svojou ťažbou železnej rudy.

Je tiež významným producentom a tranzitným zemepisným bodom pre zemný plyn.

Zemný plyn má strategický význam pre energetiku v regióne.

Ukrajina má rozsiahle zásoby soli, ktorá sa ťaží najmä vo forme kuchynskej soli, ale aj pre chemický priemysel.

Na Kryme a vo východnej Ukrajine boli taktiež nájdené ropné ložiská, čo umožňuje ťažbu ropy.

 

Priemysel:

Vzhľadom na zásoby železnej rudy je metalurgia dôležitým odvetvím. Ukrajinské oceliarne vyrábajú oceľ, ktorá sa používa v rôznych priemyselných odvetviach.

Ukrajina má vlastný energetický sektor zahŕňajúci výrobu elektriny z rôznych zdrojov, vrátane zemného plynu, uhlia a jadrovej energie.

Priemysel výroby chemických látok a hnojív je tiež dôležitým odvetvím.

Výroba potravín a nápojov, ako sú obilie, mliečne výrobky, mäso, zelenina a ovocie, zohráva kľúčovú úlohu v potravinárskom priemysle.

Textilný a odevný priemysel sú tiež súčasťou ukrajinského priemyslu.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, železničná a cestná doprava, riečna a námorná doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Kyjev, Odesa a Ľvov, Chotynská pevnosť, Černobyľská elektráreň, Chersonésos, národné parky Svätej Hory, Karpatský a Olešské piesky, Karpatské drevené chrámy, Rezidencia bukovinských metropolitov, Parkový komplex Sofijivka

Ukrajina má dlhú históriu a ponúka mnoho historických a kultúrnych pamiatok. Kyjev, hlavné mesto, má mnoho katedrál, kostolov a historických budov, vrátane Kyjevskej pevnosti a Kyjevskej lávky. Ľvov je ďalším významným mestom s krásnou architektúrou, historickými námestiami a zámockými komplexmi.

Festivaly ako “Lviv Coffee Festival” alebo “Gogolfest” prinášajú turistom možnosť zažiť ukrajinskú kultúru a tradície.

Hoci anexia Krymu Ruskom v roku 2014 vyvolala medzinárodné spory, Krym je stále obľúbeným cieľom pre turistov. Má krásne pláže, historické miesta a kúpeľné mestá.

Južné pobrežie Čierneho mora, vrátane miest ako Odesa, ponúka turistom slnečné pláže, vodné športy a živý nočný život.

Chánivské kúpele sú jedny z najstarších v Európe a sú obľúbeným miestom na relaxáciu a liečebné procedúry.

 

Waterparky v Ukrajine:

 

Štátne zriadenie: poloprezidentská republika

Ukrajina je poloprezidentskou republikou s prezidentským systémom vlády. Tento systém kombinuje demokratické prvky s významnou úlohou prezidenta a parlamentným dohľadom. Prezident zastáva pozíciu hlavy štátu a je volený priamo občanmi na päťročné obdobie. Jeho právomoci zahŕňajú vymenovanie premiéra, schvaľovanie vládnych členov, zastupovanie krajiny v zahraničí a schvaľovanie zákonov. Zároveň zohráva kľúčovú úlohu v zahraničnej politike a strategických rozhodnutiach.

Vláda funguje na princípe parlamentného systému, kde premiér je hlavou vlády. Prezident menuje premiéra, ktorý následne potrebuje schválenie Verchovna Rada, parlamentu Ukrajiny. Tento parlament je jednokomorový a skladá sa zo 450 poslancov, ktorí sú volení na päťročné obdobie. Verchovna Rada má právomoc schvaľovať zákony, prijímať ústavné zmeny a dohliadať na činnosť vlády.

Súdna moc v Ukrajine je nezávislým odvetvím štátneho zriadenia a zahŕňa systém súdov. Najvyšší súdny orgán je Najvyšší súd Ukrajiny, ktorý má právomoc v otázkach týkajúcich sa

ústavnosti zákonov a rozhoduje o súdnych sporoch. Tento systém má za úlohu zabezpečovať spravodlivosť a rešpektovať právne zásady.

 

Hlavné mesto: Kyjev

Mesto sa nachádza na rieke Dneper.

Kyjev má viac ako 1 400 rokov dlhú históriu. Bol hlavným mestom Kyjevskej Rusi, stredovekého štátu, ktorý zahŕňal územie dnešnej Ukrajiny, Bieloruska a Ruska.

Slávnymi pamiatkami sú napríklad Kyjevsko-pečerská lavra, kde sú pochovaní prví kresťanskí mnísi, a Ukrajinská národná opera Tarasa Ševčenka.

Kyjev je domovom mnohých významných vysokých škôl, univerzít a výskumných inštitúcií. Mesto má dlhú tradíciu vzdelania a výskumu a priťahuje študentov z celého sveta.

Sídli tu prezidentský palác, parlamentná budova Verchovna Rada a ďalšie štátne inštitúcie.

Kyjev má mnoho krásnych katedrál a kostolov s rôznymi architektonickými štýlmi. Najznámejšie sú Katedrála sv. Sofie a svätyňa sv. Michala.

 

Rozloha: 603 700 km2

 

Počet obyvateľov: 41 200 000 (2022)

Najväčšou skupinou sú Ukrajinci, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva. Ďalej tu žijú menšiny rôznych etník, ako sú Rusi, Bielorusi, Poliaci, Bulhari, Maďari a ďalší.

Hlavným úradným jazykom je ukrajinčina, ktorá má hlboké korene v histórii a kultúre krajiny. Ruský jazyk je tiež rozšírený a má významnú úlohu, najmä na východe a juhu krajiny.

Pravoslávne kresťanstvo, zastúpené Ukrajinskou pravoslávnou cirkvou (Kyjevský patriarchát) a Ukrajinskou pravoslávnou cirkvou (Moskovský patriarchát), je najväčším náboženským prúdom. Okrem toho sú tu gréckokatolíci, rímski katolíci, protestanti a židia.

Ukrajina má niekoľko veľkých miest, medzi ktorými Kyjev, Ľvov, Odesa a Charkov sú najvýznamnejšie. Urbanizácia je na vzostupe, ale vidiecke oblasti stále zohrávajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve a kultúrnom dedičstve.

 

Pamiatky UNESCO: 8

 

 1. Kyjev (1990) – Historická katedrála svätej Sofie a kláštor Kyjevsko-pečerská lávra.
 2. Historické centrum Ľvova (1998) – Stredoveké mesto Ľvov, centrum administratívy, náboženstva a obchodu.
 3. Struveho geodetický oblúk (2005) – Reťazec triangulačných bodov cez 10 krajín, merajúci zemskú krivosť.
 4. Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy (2007) – Nedotknuté bukové pralesy na Slm pre zemný plyn. Zemný plyn má strategický význam pre energetiku v regióne.Ukrajina má rozsiahle zásoby soli, ktorá sa ťaží najmä vo forme kuchynskej soli, ale aj pre chemický priemysel. Na Kryme a vo východnej Ukrajine bola tá ovensku av Ukrajine.
 5. Rezidencia bukovinských metropolitov (2011) – Komplex obydlia s architektonickým vplyvom Jozefa Hlávky.
 6. Karpatské drevené chrámy v Poľsku a na Ukrajine (2013) – Drevené chrámy gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v Karpatoch.
 7. Staroveké mesto Tauric Chersonese (2013) – Starogrécke mesto založené v 5. storočí pred n.l.
 8. Historické centrum Odesy (2023) – Odesa, mesto svetového dedičstva ohrozené stavom.

 

Národné parky: 46

 

 1. Národný park Khortitsa
 2. Národný park Oleshky Sands
 3. Národný park Mezhigorye
 4. Národný park Carpathian
 5. Národný park Skole Beskids
 6. Národný park Shatsky
 7. Národný park Synevyr
 8. Národný park Buzkiy Gard
 9. Národný park Khotyn
 10. Národný park Vyzhnytsia
 11. Národný park Dniester Canyon
 12. Národný park Gutsulshhina
 13. Národný park Nizhnednestrovskiy
 14. Národný park Podilski Tovtry
 15. Národný park Karpatské bukové pralesy
 16. Národný park Polessk
 17. Národný park Dvorichanskyi
 18. Národný park Azov-Sivash
 19. Národný park Piryatinskiy Pyryatyn
 20. Národný park Slobozhanskyi
 21. Národný park Cheremskoy
 22. Národný park Pripyat-Stokhid
 23. Národný park Tuzlovskiye Limany
 24. Národný park Galitsky
 25. Národný park Artem
 26. Národný park Verkhovinskiy
 27. Národný park Yavoriv
 28. Národný park Cheremosk
 29. Národný park Zacharovany Krai
 30. Národný park Ichnya
 31. Národný park Kniazhdvir
 32. Národný park Kremenetskiye Gory
 33. Národný park Mezin
 34. Národný park Desna-Stara Huta
 35. Národný park Nizhnesulskiy
 36. Národný park Beloberezhye Svyatoslava
 37. Národný park Regional Nadsyanskiy
 38. Národný park Gomolshanskiye Lesa
 39. Národný park Uzhanskiy
 40. Národný park Hetman’s
 41. Národný park Zalesie
 42. Národný park Pivnichne Podillya
 43. Národný park Yavorivsky
 44. Národný park Tract Pavliv Potik
 45. Národný park Sviati Hory
 46. Národný park Zhuravlyne Lake