BOLÍVIA

Dátum vzniku: 6. augusta 1825

Stručné dejiny chronologicky:

Predkolumbovské obdobie: Pred príchodom európskych osadníkov bola oblasť dnešnej Bolívie domovom mnohých pôvodných kmeňov, vrátane Aymarov a Quechuov, ktorí mali vysoko rozvinuté kultúry, ako napr. Tiahuanaco.

Španielska kolonizácia: V 16. storočí prišli do oblasti španielski conquistádori a začali ju kolonizovať. Vytvorili španielske kolónie, vrátane Audiencia de Charcas, ktorá zahrnovala dnešnú Bolíviu.

Boje za nezávislosť: Na začiatku 19. storočia vypukli v Bolívii boje za nezávislosť pod vedením hrdinov, ako boli Simón Bolívar a Antonio José de Sucre. Bolívia získala nezávislosť v roku 1825.

Obdobie vlády caudillos: V priebehu 19. storočia a po získaní nezávislosti Bolívia zápasila s politickou nestabilitou a častými zmenami vlády vedenými caudillos (mocnými vojenskými vodcami).

Vojna o Pacifik: V rokoch 1879 až 1884 prebiehala vojna medzi Bolíviou a Čile, ktorá skončila pre Bolíviu stratou prístupu k Tichému oceánu a vytvorením čílskeho regiónu Antofagasta.

Bolívijská revolúcia: V 20. rokoch 20. storočia sa v Bolívii uskutočnili revolúcie a reformy, vrátane Národného programu banského priemyslu a spracovania ropy.

Občianska vojna: V 20. a 30. rokoch prebiehali v Bolívii občianske vojny a panovala politická nestabilita, čo ovplyvnilo krajinu až do polovice 20. storočia.

Národná revolúcia: V roku 1952 vypukla národná revolúcia, ktorá priniesla rozsiahle sociálne a ekonomické reformy, vrátane národného vlastníctva nerastných surovín.

Evo Morales a MAS: V roku 2006 bol za prezidenta zvolený Evo Morales, prvý indiánsky prezident v dejinách Bolívie. Jeho vláda bola charakterizovaná ľavicovými reformami a sociálnymi programami.

Politická kríza: V roku 2019 došlo k politickej kríze a odstúpeniu Eva Moralesa. Nasledovali nové voľby a politické zmeny.

Súčasná doba: Bolívia zostáva politicky a ekonomicky zložitou krajinou s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom a rôznorodými etnickými skupinami.

 

Medzinárodná skratka: BOL

 

Mena: boliviano  (BOB)

Mena má rôzne mince a bankovky rozličných hodnôt, ktoré sú v obehu po celej krajine.

Bolívijský boliviano sa delí na menšie jednotky – centavos.

 

Internetová doména: .bo

 

Telefónna predvoľba: +591

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografia:

Bolívia je známa svojimi vysokými horami, ktoré sú súčasťou Andského pohoria.

Altiplano je vysoká náhorná plošina nachádzajúca sa v strednej časti Bolívie medzi dvoma vetvami Ánd. Toto územie sa vyznačuje svojimi soľnými pláňami, jazerami a nachádza sa na ňom niekoľko miest, vrátane hlavného mesta La Paz.

Severovýchodná časť Bolívie zahrnuje časť Amazonského dažďového pralesa. Tento región je charakterizovaný hustými pralesmi, riekami a bohatou biodiverzitou.

V Bolívii sa nachádza niekoľko významných jazier, vrátane jazera Titicaca, ktoré leží na hranici s Peru. Jazero Titicaca je najvyššie položeným splavným jazerom na svete a má pre domorodých obyvateľov jedinečný význam.

Čichonačua je kráterová sopka, ktorá leží v juhozápadnej časti krajiny. Nachádza sa v nej jedno z najväčších kráterových jazier na svete.

Salar de Uyuni je najväčšie soľné jazero na svete a nachádza sa v stredozápadnej časti Bolívie.

 

Najvyšší vrchol: Sajama 6542 m n. m.

Tento stratovulkán leží v Andách v západnej časti krajiny, neďaleko hranice s Čile.

 

Podnebie:

Severná a východná časť Bolívie, ktoré zahrnujú Amazonský dažďový prales, majú tropickú klímu s vysokou vlhkosťou a vysokými teplotami po celý rok. Obdobia dažďov a sucha sú tu veľmi výrazné.

Niektoré časti Bolívie, vrátane mesta Santa Cruz, majú subtropickú až miernu klímu s horúcimi letami a miernymi zimami. Teploty tu počas letného obdobia môžu byť veľmi vysoké.

Stredná časť Bolívie, vrátane náhornej plošiny Altiplano, má suché a chladné podnebie. Teploty tu môžu byť veľmi nízke, predovšetkým v noci.

Andské pohorie, ktoré sa vinie Bolíviou, má vysokohorské podnebie s nízkymi teplotami a intenzívnym slnečným žiarením. Toto je oblasť, kde sa nachádza najvyšší vrchol Bolívie, a klíma je tu extrémne chladná.

Časti bolívijského územia v Amazónii majú vlhkú a daždivú klímu s výrazným obdobím dažďov. V tejto oblasti je vysoká vlhkosť a teploty sú v priebehu roka pomerne vysoké.

 

Fauna a flóra:

Lama alpaka alebo alpaka je domestikovaný druh juhoamerických vikúň. Sú dôležitými zvieratami pre pôvodných obyvateľov Bolívie, ktorí ich využívajú kvôli ich mäsu, vlne a na prepravu bremien.

Bolívia je domovom pre veľké mačkovité šelmy, ako sú jaguár, puma či ocelot. Tieto druhy obývajú hlavne oblasti dažďového pralesa a hôr.

Andský kondor  je impozantný vták žijúci v Andskom pohorí a je jedným z najväčších lietajúcich vtákov na svete. Je aj národným symbolom Bolívie.

Bolívia je domovom mnohých druhov vtákov, vrátane kolibríkov, tangár a ďalších.

Krajina má rozsiahlu sieť riek a jazier, ktoré sú domovom mnohých druhov rýb, vrátane ryby pacu, dorado (pražma) a ďalších.

Amazonský dažďový prales v severovýchodnej časti Bolívie je domovom nespočetného množstva druhov rastlín a stromov, vrátane mahagónu, kaučuku, ako aj mnohých liečivých rastlín.

Na soľných pláňach, ako napr. Salar de Uyuni, sa nachádzajú rôzne druhy rastlín a mikroorganizmov, ktoré sa prispôsobili extrémnym slaným podmienkam.

V niektorých oblastiach Andského pohoria sa nachádzajú polopúštne ekosystémy s kaktusmi, sukulentnými rastlinami a vysokohorskou travinou.

Na náhornej plošine Altiplano nájdeme rastliny – kroviny a trávy – prispôsobené chladnejšej a suchšej klíme.

 

Poľnohospodárstvo:

V nižších oblastiach Bolívie, predovšetkým v tropickej časti Amazónie, sa pestujú plodiny ako kávovník, kakaovník, banány, ananásy, ryža, cukrová trstina a tropické ovocie.

Quinoa je tradičnou andskou plodinou, ktorá si získala rastúcu obľubu na celom svete ako zdravá potravina. Bolívia je jedným z hlavných producentov quinoy na svete.

Z hľadiska poľnohospodárskej produkcie sú ďalšími dôležitými plodinami pre bolívijské obyvateľstvo kukurica a zemiaky.

Chov dobytka je v Bolívii veľmi rozšírený a je základňou produkcie mnohých tradičných potravín. Vysokohorské pastviny sú vhodné pre chov oviec a lám, zatiaľ čo v nižšie položených oblastiach je bežnejší chov dobytka.

Bolívia má rozsiahlu sieť riek a jazier, čo umožňuje rybolov a je dôležitým zdrojom potravín pre množstvo obyvateľov.

V posledných rokoch sa Bolívia stala producentom biopalív, predovšetkým etanolu z cukrovej trstiny.

 

Ťažba surovín:

Bolívia je jedným z najväčších svetových producentov striebra. Ťažba striebra má v krajine bohatú históriu a bola jedným z hlavných dôvodov pre španielsku kolonizáciu v 16. storočí.

Krajina má rozsiahle zásoby cínu, čo je dôležitý priemyslový kov používaný v elektronike, stavebníctve a iných odvetviach.

Zinok je ďalším dôležitým kovom, ktorý sa ťaží v Bolívii. Používa sa v mnohých odvetviach, vrátane výroby nehrdzavejúcej ocele a chemického priemyslu.

Ťažba cínu je ďalšou významnou oblasťou bolívijského ťažiarskeho priemyslu. Cín sa používa predovšetkým v oceliarskom priemysle.

Olovo sa ťaží v rôznych častiach Bolívie a používa sa predovšetkým v batériách, v stavebníctve a ďalších aplikáciách.

Bolívia má aj zásoby zlata, a ťažba zlata sa uskutočňuje tak tradičnými metódami, ako aj modernými technológiami.

Tantal sa používa v elektronických zariadeniach, predovšetkým v mobilných telefónoch a počítačoch. Bolívia disponuje zásobami tohto kovu.

Bolívia je známa i svojimi zásobami lítia, čo je dôležitý prvok pre výrobu lítium-iontových batérií, ktoré sa používajú v elektrických automobiloch a iných zariadeniach.

Má tiež určité zásoby ropy a zemného plynu, a ťažba a spracovanie týchto surovín má významný vplyv na energetiku krajiny.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel zahrnuje spracovanie potravín – mäsa, mlieka, obilnín či tropického ovocia. Bolívia produkuje potraviny pre domáci trh a zároveň niektoré produkty, ako sú káva, kakao a cukrová trstina, exportuje.

Bolívia má textilný a odevný priemysel, ktorý produkuje oblečenie, tkaniny a výrobky z vlny a alpaky. Tento odevný priemysel je často spojovaný s tradičnými a ručnými technikami.

Chemický priemysel vyrába rôzne chemikálie, vrátane hnojív, pesticídov a farmaceutických výrobkov.

Stavebný priemysel sa podieľa na výstavbe infraštruktúry, bytových a komerčných budov, ciest a ďalších stavebných projektov.

Vzhľadom na bohaté zásoby surovín, ako sú striebro, cín, zinok a ďalšie kovy, má Bolívia rozvinutý aj hutnícky a kovopriemysel.

Bolívia disponuje rozsiahlymi lesmi, takže lesný priemysel zahrnuje ťažbu dreva a iných lesných produktov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, cestovný ruch, telekomunikácie

 

Prírodné a historické zaujímavosti: náhorná plošina Altiplano, jazero Titicaca, Isla del Sol, mestá La Paz, Sucre, Copacabana a Potosí, soľná pláň Salar de Uyuni

Salar de Uyuni je najväčšie soľné jazero na svete a je jedným z najvýraznejších prírodných divov Bolívie.

Potosí je historické mesto, ktoré bolo kedysi známe ako najbohatšie mesto na svete vďaka ťažbe striebra. Nachádza sa tu množstvo koloniálnych budov a pamiatok.

Sucre je ďalším koloniálnym mestom, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom Bolívie. Má krásnu architektúru a historické centrum.

Jazero Titicaca je najvyššie položené splavné jazero na svete, ležiace na hranici medzi Bolíviou a Peru. Je známe svojimi krásnymi ostrovmi, vrátane Isla del Sol a Isla de la Luna.

Severná časť Bolívie zahrnuje Amazonský dažďový prales, čo je ideálna destinácia na prieskum tropického pralesa a riek a tamojšej fauny a flóry.

 

Waterparky v Bolívii:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Bolívia je republika s demokratickým štátnym zriadením. Oficiálne sa nazýva “Multinacionálny štát Bolívia” a má ústavou stanovený systém vlády, ktorý kombinuje prvky prezidentskej a parlamentnej demokracie. Hlavnými orgánmi moci v Bolívii sú prezident, Národný kongres a Najvyšší súd.

Prezident Bolívie je hlavou štátu a vlády, a je volený vo všeobecných voľbách na päťročné funkčné obdobie. Má výkonnú právomoc a zodpovednosť za vedenie krajiny. Prezidenta podporuje kabinet ministrov, ktorí vedú jednotlivé ministerstvá a prispievajú k formulácii politiky a plánov vlády.

Národný kongres, známy aj ako Plurinacionálne legislatívne zhromaždenie, je dvojkomorový parlament, skladajúci sa zo Senátu a Poslaneckej snemovne. Kongres má zákonodarnú právomoc a schvaľuje zákony a legislatívne opatrenia. Senátori sú volení z jednotlivých departmentov Bolívie, zatiaľ čo poslanci sú volení z jednotlivých volebných okrskov.

Najvyšší súd Bolívie je nezávislý súdny orgán, ktorý dozerá na dodržovanie ústavy a právneho systému krajiny. Jeho členovia sú menovaní prezidentom a schválení Národným kongresom.

Bolívia má aj decentralizovaný systém vlády s územnými jednotkami, nazývanými departmenty, ktoré majú vlastné vlády a zastupiteľstvá. Tento systém umožňuje väčšiu regionálnu autonómiu a participáciu obyvateľstva v rozhodovacom procese.

 

Hlavné mesto: Sucre – oficiálne hlavné mesto, a La Paz – sídlo vlády

Nachádza sa vo východnej časti krajiny, vo vysokej nadmorskej výške približne 3 640 metrov nad morom, čo z neho činí najvyššie položené hlavné mesto na svete.

Zahrnuje významné inštitúcie, vládne budovy, medzinárodné ambasády a mnoho historických a kultúrnych pamiatok. Medzi významné miesta v La Paz patria prezidentský palác, katedrála, Národný kongres, Národné múzeum a mnoho ďalších.

 

Rozloha: 1 098 581 km2

 

Počet obyvateľov: 12 000 000  (2022)

Bolívia je domovom mnohých indiánskych etnických skupín, vrátane Quechua a Aymara. Indiánske etnikum tvorí značnú časť obyvateľstva a má významný vplyv na kultúru a spoločenské pomery v krajine.

Mestici tvoria ďalšiu veľkú časť obyvateľstva Bolívie. Sú to ľudia so zmiešaným pôvodom, obvykle v kombinácii indiánskeho a európskeho pôvodu.

Bolívia má aj menšiu africkú diaspóru, ktorá pochádza z doby otroctva a prináša do kultúry krajiny rôznorodé vplyvy.

Významné zastúpenie má aj malá európska menšina, predovšetkým potomkovia španielskych osadníkov.

V Bolívii žijú aj menšie komunity ľudí iného pôvodu, vrátane japonskej, libanonskej a ďalších.

Hlavným jazykom v Bolívii je španielčina, ale Quechua a Aymara sú tiež široko používané indiánske jazyky.

Najrozšírenejším náboženstvom v Bolívii je rímskokatolícke kresťanstvo, ale v krajine existujú aj menšie náboženské komunity, vrátane protestantských kresťanov a pôvodných náboženských praktík.

 

Pamiatky UNESCO: 7

 

 1. Potosi (1987) – Potosi je historické mesto, ktoré sa stalo slávnym vďaka bohatým baniam na striebro.
 2. Jezuitské misie v Chiquitos (1990) – ide o historické katolícke misie založené jezuitmi v oblasti Chiquitos.
 3. Sucre (1991) – Sucre je hlavným mestom Bolívie. Historicky bolo miestom vyhlásenia nezávislosti Bolívie v roku 1825.
 4. Samaipata (1998) – Samaipata je archeologické miesto nachádzajúce sa v Bolívii. Obsahuje kamenné reliéfy a pamiatky, vrátane monumentálneho kamenného monolitu známeho ako El Fuerte, ktorý je spojovaný s predkolumbovskými kultúrami.
 5. Národný park Noel Kempff Mercado (2000) – ide o Národný park, ktorý zahrnuje rôznorodé ekosystémy, vrátane dažďových pralesov a vodopádov.
 6. Tiwanaku (2000) – Tiwanaku je archeologická lokalita, ktorá bola kedysi centrom starovekej kultúry Tiwanaku.
 7. Qhapaq Ñan (2014) – je to historická sieť ciest v Andách, ktorú postavili Inkovia. Táto cesta slúžila na dopravu tovaru, komunikáciu a spojenie rôznych častí inkskej ríše a má významný historický a kultúrny význam.

 

Národné parky: 14

 

 1. Národný park Carrasco
 2. Národný park Isiboro Sécure
 3. Národný park Noel Kempff Mercado
 4. Národný park Sajama
 5. Národný park Torotoro
 6. Národný park Tunari
 7. Národný park Aguaragüe
 8. Národný park Amboró
 9. Národný park Cotapata
 10. Národný park Iñao
 11. Národný park Kaa-Iyadel Gran Chaco
 12. Národný park Madidi
 13. Národný park Otuquis
 14. Národný park Serranías de Ig’embe