PARAGUAJ

Dátum vzniku: 14. mája 1811

Stručné dejiny chronologicky:

16. storočie: Španielski conquistadori dorazili do oblasti, kde je dnes Paraguaj. Založili kolóniu pod španielskou nadvládou.

17. storočie: Paraguaj bol súčasťou Španielskeho vicekráľovstva Peru, neskôr Španielskeho vicekráľovstva Río de la Plata.

1811: Paraguajský ľud vyhlásil nezávislosť od Španielska 14. mája 1811.

1814-1840: Paraguaj prešiel obdobím politických nepokojov a vojny za nezávislosť.

1842-1870: Počas vlády prezidenta Francísca Solana Lópeza prešiel Paraguaj intenzívnym modernizačným programom, ale zároveň sa dostal aj do vojnových konfliktov, ako bola vojna proti trojspolku (1864-1870) – Argentíne, Brazílii a Uruguaju, ktorá mala katastrofálny dopad na paraguajskú populáciu.

1870-1904: Po vojne za nezávislosť a následnej porážke bol Paraguaj okupovaný spojencami, čo viedlo k obdobiu obnovy a stabilizácie.

1989: Diktátor Alfredo Stroessner bol zvrhnutý a začala sa éra demokratických reforiem.

 

Medzinárodná skratka: PY

 

Mena: paraguajský guaraní  (PYG)

Mena guaraní sa delí na menšie jednotky, a to guaraníes, ktoré sa ďalej delia na céntimos.

Paraguajský guaraní bol zavedený ako mena v roku 1944. Predtým bola v Paraguaji používaná mena nazývaná peso.

 

Internetová doména: .py

 

Telefónna predvoľba: +595

 

Časové pásmo: -4 (GMT)

 

Geografia:

Paraguaj je vnútrozemská krajina v južnom regióne Južnej Ameriky. Susedí s Brazíliou na východe a severe, Argentínou na západe a juhu a Bolíviou na severozápade. Je jedinou vnútrozemskou krajinou Južnej Ameriky, takže nemá prístup k oceánu.

Paraguajom preteká mnoho riek. Najväčšie z nich sú rieka Paraguaj a rieka Paraná, ktoré sa stretávajú v blízkosti hlavného mesta Asunción a tvoria spoločnú hranicu s Argentínou.

Západná časť Paraguaja je známa ako Gran Chaco a zahrnuje rozsiahlu savanovú krajinu s nízkymi lesmi a močiarmi.

Východná časť Paraguaja je charakterizovaná vlhkým podnebím a je poľnohospodársky veľmi produktívna.

Na východnom okraji Paraguaja sa nachádzajú hory, vrátane pohoria Serra de Maracayú a pohoria Amambay.

Na severozápade Paraguaja sa nachádza časť Pantanalu, jedného z najväčších močiarov na svete.

 

Najvyšší vrchol: Cerro Pero 842 m n. m.

Cerro Peró sa nachádza v pohorí Amambay na východe Paraguaja, neďaleko hranice s Brazíliou. Serra de Maracayú je ďalšie pohorie východne od pohoria Amambay.

 

Podnebie:

Dažďové obdobie trvá od novembra do marca a prináša hojné zrážky. Tieto mesiace sú charakterizované vysokými teplotami a vlhkým počasím. Priemerné teploty sa pohybujú od 25 °C do 35 °C, pričom v oblastiach na východe spadne viac dažďa než v západnej oblasti.

Suché obdobie trvá od júna do augusta. Počas tohto obdobia je oveľa menej zrážok, pričom teploty zostávajú príjemné a môžu sa pohybovať od 15 °C do 25 °C.

Severozápadná časť Paraguaja, kde sa nachádza časť Pantanalu, má výrazne odlišnú klímu.

Vo východnej časti Paraguaja je viac zrážok a vlhkejšia klíma, čo túto oblasť činí ideálnou pre poľnohospodárstvo. Naopak západná časť, Gran Chaco, má suchšiu klímu a je skôr rovinatá s menším množstvom vegetácie.

Počas daždivého leta môžu byť teploty v niektorých oblastiach Paraguaja extrémne vysoké, čo vytvára horúce a vlhké podmienky. V suchom zimnom období sú teploty miernejšie a príjemné.

 

Fauna a flóra:

Paraguaj je ďalšou z krajín, kde žijú jaguáre, najväčšie mačkovité šelmy v Amerike. Jaguáre žijú predovšetkým v národných parkoch a chránených oblastiach.

Krajina je domovom niekoľkých druhov tapírov, vrátane juhoamerických tapírov. Tieto veľké bylinožravce žijú v močaristých a lesnatých oblastiach.

Kapybary sú najväčšími hlodavcami na svete a bežne sa vyskytujú v oblasti Pantanalu na severozápade Paraguaja.

Paraguaj je rajom pre ornitológov; môžu tu pozorovať rôzne druhy vtákov, vrátane papagájov, kolibríkov a rôznych druhov dravých vtákov.

Východná časť Paraguaja, predovšetkým oblasti blízko hranice s Brazíliou, sú pokryté dažďovými lesmi. Nájdeme tam rôzne druhy tropických stromov, ako napr. mahagón, a bohatú vegetáciu.

Pantanal na severozápade Paraguaja je miestom rozsiahlych močiarnych ekosystémov, ktoré podporujú bohatú biodiverzitu zahrnujúcu rôzne druhy vodných rastlín.

 

Poľnohospodárstvo:

Paraguaj je jedným z hlavných producentov sójových bôbov v Južnej Amerike. Sója je pre Paraguaj významnou komoditou a vývozným produktom.

Okrem sóje sa v Paraguaji pestujú i obilniny, najmä kukurica a pšenica. Pestovanie ryže je ďalším dôležitým odvetvím tamojšieho poľnohospodárstva, predovšetkým v močaristých oblastiach.

Dôležitou súčasťou paraguajského poľnohospodárstva je i chov dobytka. Dobytok sa chová kvôli masu i mliečnym produktom.

Paraguaj má vďaka svojim riekam a močarinám bohaté možnosti pre rybolov.

Východná časť Paraguaja má vhodné klimatické podmienky pre pestovanie tropického ovocia a zeleniny, ako sú napr. banány, ananás, papája a mango.

Zvyšuje sa aj produkcia palmového oleja z palmových plantáží.

 

Ťažba surovín:

Paraguaj má bohaté lesné zdroje a je známy svojou produkciou tropického dreva, ako aj produktmi z neho, ako napr. dosky a ďalšie drevárske výrobky.

V niektorých častiach Paraguaja sa nachádzajú zásoby žuly, čo je vysoko odolná hornina používaná predovšetkým v stavebníctve a sochárstve.

V niektorých oblastiach Paraguaja sa ťaží aj vápenec, ktorý sa používa v priemysle, predovšetkým pri výrobe vápna a cementu.

Pre priemyslové účely sa ťaží aj kremeň, ktorý je surovinou pri výrobe skla a elektroniky.

Kaolín je biela ílovitá hornina, ktorá sa používa predovšetkým v keramickom priemysle.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel je jedným z najrozšírenejších odvetví paraguajského priemyslu. Zahrnuje spracovanie a výrobu potravín – mäsa, mliečnych výrobkov, obilia a oleja. Krajina sa špecializuje na produkciu sójových produktov a export sójových bôbov, oleja a výrobkov na báze sóje, čo je významným zdrojom príjmov.

Paraguaj má rozsiahle lesnaté plochy, čo využíva drevospracujúci priemysel. Produkcia výrobkov z dreva, ako sú nábytok, stavebné materiály a drevené dosky, je dôležitým aspektom paraguajského priemyslu.

Textilný priemysel zahrnuje výrobu odevov, látok a textilných výrobkov.

Energetický priemysel zahrnuje výrobu elektriny a ťažbu ropy a plynu. Paraguaj má niekoľko hydroelektrární – vyprodukovaná elektrická energia je určená i na export, predovšetkým do Brazílie.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: oblasť Gran Chaco, Encarnación, Yaguarónchurch, Asuncion, Basilica de Caacupé, Národný park San Rafael, Fortín Boquerón

Medzi zaujímavé miesta patrí Palacio de los López (prezidentský palác), Národné historické múzeum a kostol La Encarnación.

Severozápadná časť Paraguaja zahrnuje časť Pantanalu, čo je jeden z najväčších močiarov na svete.

Paraguaj zdieľa hranicu s Brazíliou a Argentínou, turisti môžu teda navštíviť slávne vodopády Iguaçu nachádzajúce sa neďaleko hranice, ktoré patria medzi najväčšie na svete.

Paraguajská kultúra je bohatá a rôznorodá. Návštevníci majú možnosť objavovať tradičnú hudbu, tanec a remeslá na rôznych festivaloch a kultúrnych udalostiach.

 

Waterparky v Paraguaji:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Hlavným exekutívnym orgánom je prezident Paraguaja, ktorý je volený na päťročné funkčné obdobie. Prezident má právomoc riadiť vládu, menovať ministrov a uskutočňovať výkonnú moc krajiny. Vláda, vrátane prezidenta, je volená v demokratických voľbách.

Legislatívna moc je zverená parlamentu Paraguaja, známemu ako Národný kongres (Congreso Nacional). Tento parlament je dvojkomorový, skladá sa zo Senátu a Snemovne reprezentantov.

Súdna moc v Paraguaji je nezávislá a výkonná prostredníctvom súdneho systému. Najvyšším súdom krajiny je Najvyšší súd Paraguaja (Suprema Corte de Justicia), ktorý má za úlohu ochraňovať zákony a práva občanov.

 

Hlavné mesto: Asunción

Nachádza sa na východnom brehu rieky Paraguay, blízko hranice s Argentínou.

Asunción bol založený španielskymi osadníkmi v roku 1537 a je jedným z najstarších miest v Južnej Amerike.

 

Rozloha: 406 752 km2

 

Počet obyvateľov: 7 350 000   (2022)

Najväčšiu etnickú skupinou v Paraguaji tvoria mestici, ktorí predstavujú väčšinu obyvateľstva. Mestici sú potomkami španielskych kolonizátorov a pôvodných indiánskych obyvateľov. Ďalej tu žijú menšiny niekoľkých pôvodných indiánskych kmeňov, vrátane Guaraní, Ache a ďalších.

Oficiálnymi jazykmi Paraguaja sú španielčina a guaraní.

Najrozšírenejším náboženstvom v Paraguaji je kresťanstvo – rímskokatolícka cirkev má v kultúre krajiny hlboké korene.

Obyvateľstvo Paraguaja má pomerne mladú vekovú štruktúru, čo znamená, že väčšina obyvateľov je mladších než 30 rokov.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

 1. Jezuitské misie La Santísima Trinidad del Paraná a Jesús de Tavarangué (1993) – misie, ktoré sú pripomienkou príchodu kresťanstva v 17.-18. storočí.

 

Národné parky: 15

 

 1. Národný park Bella Vista
 2. Národný park Caaguazú (Caazapá)
 3. Národný park Cerro Cora
 4. Národný park Defensores del Chaco
 5. Národný park Medanos del Chaco
 6. Národný park Nacunday
 7. Národný park Paso Bravo
 8. Národný park Rio Negro
 9. Národný park Saltos del Guairá
 10. Národný park San Rafael
 11. Národný park Serrania San Luis
 12. Národný park Teniente Agripino Enciso
 13. Národný park Tifunqué
 14. Národný park Ybycuí
 15. Národný park Ypoá