URUGUAJ

Dátum vzniku: 25. augusta 1825

Stručné dejiny chronologicky:

Španielska kolonizácia: V roku 1516 dorazil na územie Uruguaja španielsky moreplavec Juan Díaz de Solís. Avšak španielska kolonizácia začala až neskôr, a to v priebehu 17. storočia. Uruguaj sa stáva súčasťou španielskeho Viceroyalty Peru.

Portugalské a španielske konflikty: V 18. storočí prebiehali časté konflikty medzi Španielskom a Portugalskom o kontrolu nad územím Uruguaja. V roku 1828 bola uzavretá zmluva, ktorá potvrdila nezávislosť Uruguaja a vytvorila nový štát.

Nezávislosť: Uruguaj získal svoju nezávislosť dňa 25. augusta 1825 a bola vytvorená nezávislá vláda.

Boj o nezávislosť: Uruguaj prešiel niekoľkokrát bojmi o nezávislosť proti rôznym silám, vrátane Argentíny a Brazílie. Tieto konflikty trvali niekoľko desaťročí a skončili až v roku 1851.

Konštitúcia: V roku 1830 bola prijatá prvá ústava Uruguaja, ktorá formálne potvrdila republiku.

20. storočie: Uruguaj prešiel rôznymi politickými zmenami, vrátane obdobia vojenskej vlády v rokoch 1973-1985. V roku 1985 bola obnovená demokracia.

 

Medzinárodná skratka: URY

 

Mena: uruguajské peso  (UYU)

Uruguajské peso je plne konvertibilnou menou, čo znamená, že ho je možné voľne zamieňať s inými menami na medzinárodnom trhu. V bežnej praxi sú však transakcie v Uruguaji obvykle uskutočňované v pesos.

Peso sa delí na menšie jednotky nazývané centesimos.

 

Internetová doména: .uy

 

Telefónna predvoľba: +598

 

Časové pásmo: -3 (GMT)

 

Geografia:

Uruguaj susedí na severe s Brazíliou, na západe s Argentínou, a na juhu a východe je ohraničený Atlantickým oceánom.

Uruguaj je prevažne nížinná krajina s veľmi miernymi terénnymi zmenami. Takmer celá krajina leží na nížinnej rovine, ktorá je vhodná pre poľnohospodárstvo.

Najvýznamnejšou riekou Uruguaja je Rio Uruguay, ktorá tvorí severnú hranicu krajiny s Brazíliou. Ďalšími riekami sú napríklad Rio de la Plata a Rio Negro. Uruguaj má aj niekoľko jazier, z ktorých najväčšie je Laguna Merin, ležiace na východe krajiny.

Uruguaj má pobrežie v dĺžke približne 660 kilometrov, ktoré sa ťahá pozdĺž Atlantického oceána.

 

Najvyšší vrchol: Cerro Catedral  514 m n. m.

Tento vrchol sa nachádza v departmente Maldonado, na juhovýchode krajiny. Cerro Catedral je súčasťou pohoria Cuchilla Grande, ktoré sa vinie cez časť Uruguaja a Brazílie.

 

Podnebie:

Letné mesiace sú v Uruguaji teplé a slnečné. Priemerné teploty sa pohybujú okolo 28-32 °C, ale môžu dosiahnuť i vyššie hodnoty. Leto je obdobím najväčšieho množstva zrážok.

Jeseň je stále ešte relatívne teplá, ale teploty začínajú klesať. Priemerné teploty v jesennom období sa pohybujú okolo 18-24 °C.

Zima je mierna a suchá. Priemerné teploty v zime sa pohybujú okolo 10-16 °C, ale v noci môžu klesať na nižšie hodnoty. Sneženie nie je v Uruguaji bežné.

Jar je obdobím, kedy sa teploty opäť začínajú zvyšovať. Priemerné teploty na jar sa pohybujú okolo 15-20 °C.

 

Fauna a flóra:

Uruguaj je rajom pre ornitológov – vtáctvo je tu hojne zastúpené. Môžeme tu nájsť mnoho druhov vtákov, vrátane ibisov, tukanov, dravých vtákov, kolibríkov a chajok. Laguna de Rocha je jedným z významných miest pre pozorovanie vtákov.

Na území Uruguaja sa vyskytujú rôzne druhy plazov – jašteríc a hadov. Medzi ne patria napríklad juhoamerický leguán či zmija obyčajná.

Medzi cicavce, ktoré žijú v Uruguaji, patria kapybary, kuny, lamy, a tiež rôzne druhy netopierov.

Pobrežné oblasti Uruguaja sú bohaté na morskú faunu – tulene, delfíny a mnoho druhov rýb a koralov. Prostredie je vhodné pre milovníkov potápania.

Vnútrozemské oblasti Uruguaja sú pokryté rozsiahlymi pastvinami známymi ako “pampy.” Nachádzajú sa tam rôzne druhy tráv a kríkov, ktoré sú vhodné pre pastvu dobytka.

Na severe Uruguaja sa nachádzajú lesnaté oblasti, kde rastdruhy stromov, napr. quebracho (druh duba), eukalyptus či palosanto. Lesy sú domovom pre rôzne druhy vtákov a cicavcov.

Pobrežie Uruguaja je zarastené prímorskou vegetáciou – mangrovmi a rôznymi druhmi pobrežných rastlín.

Uruguaj je známy pre svoje kvetiny a kvetinové záhrady. Medzi obľúbené druhy kvetín patria ruže, orchidey a iberky.

V niektorých oblastiach rastú kaktusy, ktoré sú prispôsobené suchým podmienkam.

 

Poľnohospodárstvo:

Uruguaj je známy svojimi rozsiahlymi pastvinami, ktoré tvoria základ poľnohospodárskeho sektora. Chov dobytka a oviec je jedným z hlavných odvetví poľnohospodárstva.

Sója je jednou z najdôležitejších plodín v Uruguaji a stala sa kľúčovým prvkom modernizácie poľnohospodárskeho sektora.

Pestovanie ryže je v Uruguaji taktiež významné, predovšetkým v departmente Treinta y Tres. Ryža je dôležitou súčasťou uruguajskej stravy.

Pestuje sa tu aj pšenica a kukurica, ktoré sa využívajú ako krmivo pre dobytok.

Na medzinárodnom trhu sa zvýšila významnosť uruguajského vinárstva. Vinice sa nachádzajú predovšetkým v regiónoch Canelones a Maldonado.

Ovocinárstvo, predovšetkým pestovanie citrusov, je významným odvetvím poľnohospodárstva. Uruguaj exportuje citrusy, ako sú pomaranče a citróny.

V posledných rokoch vzrastá záujem o ekologické poľnohospodárstvo a produkciu biopotravín. Niektoré farmy v Uruguaji sa špecializujú na ekologické metódy poľnohospodárstva.

 

Ťažba surovín:

Uruguaj má rozsiahle lesy, predovšetkým eukalyptové a borovicové, a drevo je jednou z hlavných surovín spracovávaných na export.

Dôležitým odvetvím je aj ťažba soli, predovšetkým v departmente Canelones, kde sa nachádzajú rozsiahle soľné močiare.

Uruguaj má zásoby kameňa a štrku, ktoré sa ťažia na stavebné účely.

Dôležitú úlohu v uruguajskej ekonomike hrá aj rybolov. Morské plody – ryby a krevety – sa vyvážajú do rôznych krajín.

Uruguaj má určité zásoby minerálov, vrátane železa, zlata a mramoru, ale ťažba týchto surovín nie je taká významná ako v iných krajinách.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel  je jedným z hlavných priemyslových sektorov Uruguaja. Krajina sa špecializuje na spracovanie mäsa, predovšetkým hovädzieho a ovčieho, a výrobu mäsa na sušenie a údenie.

Uruguaj má rozsiahle lesy, čo podporuje drevospracujúci priemysel. Eukalyptové a borovicové drevo sa spracováva na dosky, papier a ďalšie výrobky.

Farmaceutický priemysel v Uruguaji sa rozvíja a vyrábajú sa tu lieky a zdravotnícke výrobky pre domácu spotrebu i export.

Textilný priemysel je tiež významným odvetvím – vyrába sa tu oblečenie, obuv a textilné výrobky.

Stavebný priemysel hrá kľúčovú rolu v rozvoji infraštruktúry krajiny, a to vrátane stavieb verejných budov, bytových domov a ďalších stavieb.

Uruguaj má rastúce odvetvie obnoviteľných zdrojov energie, vrátane výroby elektriny z veterných turbín a solárnych panelov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: vodné a veterné elektrárne, cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Montevideo, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Fray Bentos

Uruguaj je známy svojimi nádhernými plážami, ktoré sú ideálne na kúpanie a vodné športy. Medzi najznámejšie pláže patria Punta del Este, La Paloma a Cabo Polonio.

Uruguaj má bohatú kultúrnu scénu, ktorá zahrnuje umenie, hudbu, divadlo a festivaly.

Uruguaj je známy vášnivým záujmom obyvateľov o futbal. Návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru počas futbalových zápasov.

Uruguaj je známy svojimi vynikajúcimi pokrmami z mäsa, predovšetkým asadom (grilovaným mäsom).

Možnosť plavby po riekach, ako napr. Rio de la Plata, a jazerách ako Laguna Negra, poskytuje návštevníkom jedinečný spôsob, ako preskúmavať krajinu z inej perspektívy.

V Uruguaji je veľmi obľúbené pólo a návštevníci môžu sledovať prestížne pólo turnaje, ako napr. Copa de Oro, a dokonca si pólo i zahrať.

 

Waterparky v Uruguaji:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Uruguaj má dlhú demokratickú tradíciu a politickú stabilitu. Hlavným orgánom výkonnej moci je prezident Uruguaja, ktorý je volený na päťročné obdobie vo všeobecných voľbách.

Legislatívna moc je zverená dvojkomorovému parlamentu. Senát má 30 členov, zatiaľ čo Poslanecká snemovňa má 99 členov. Členovia parlamentu sú volení na päťročné obdobie.

Súdna moc je nezávislá a systém súdov v Uruguaji zahrnuje ústavný súd, najvyšší súd a ďalšie nižšie súdne inštancie. Ústavný súd má za úlohu dozerať na dodržovanie ústavy a zákonov.

Uruguaj má aj decentralizovaný systém samosprávy na miestnej úrovni, kde sú mestá a obce zodpovedné za riadenie miestnych záležitostí.

 

Hlavné mesto: Montevideo

Nachádza sa na juhovýchodnom pobreží Uruguaja, neďaleko ústia rieky Rio de la Plata do Atlantického oceánu.

Montevideo bolo založené Španielmi v roku 1724 ako pevnosť s cieľom chrániť územie pred útokmi portugalských a britských námorníkov.

 

Rozloha: 176 215 km2

 

Počet obyvateľov: 3 500 000  (2022)

V Uruguaji žije prevažne obyvateľstvo s európskymi predkami, predovšetkým talianskymi a španielskymi.

Oficiálnym jazykom v Uruguaji je španielčina.

Uruguaj je prevažne sekulárna krajina. Najrozšírenejším náboženstvom je rímskokatolícke kresťanstvo a rôzne formy protestantského kresťanstva.

V Uruguaji je relatívne vysoká miera gramotnosti a kvalitný systém vzdelávania. Väčšina obyvateľov má prístup k základnému a strednému vzdelaniu.

Uruguaj má dobre vyvinutý systém zdravotníckej starostlivosti, ktorý je financovaný z verejných prostriedkov. Krajina si zakladá na poskytovaní kvalitnej starostlivosti o svojich občanov.

 

Pamiatky UNESCO: 3

 

  1. Colonia del Sacramento (1995) – historické jadro mesta, ktoré malo dôležitú strategickú polohu
  2. Priemyslová kultúrna krajina Fray Bentos (2015) – industriálny komplex spracovateľne mäsa a priľahlá krajina
  3. Práce inžiniera Eladia Diesteho: kostol v Atlántide (2021) – tehlová sakrálna stavba ako príklad modernej latinskoamerickej architektúry

 

Národné parky: 6

 

  1. Národný park Cabo Polonio
  2. Národný park Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
  3. Národný park Isla de Flores
  4. Národný park San Miguel
  5. Národný park San Arequita
  6. Národný park San Santa Teresa