GUATEMALA

Dátum vzniku: 15. septembra 1821

Stručné dejiny chronologicky:

1524: Španielska dobyvateľská výprava pod vedením Pedra de Alvarado dorazila na územie dnešnej Guatemaly.
1821: Guatemala získala nezávislosť ako súčasť Španielskej kolónie.
1823: Krajina sa stala súčasťou Federácie Strednej Ameriky, ale čoskoro sa stala samostatnou štátnou entitou.
1944: Začala sa revolúcia, ktorá zvrhla dlhoročného diktátora Jorge Ubico.
1954: Americká podpora puču viedla k odstaveniu prezidenta Jacoba Árbenza a zahájeniu obdobia politickej nestability a ozbrojeného konfliktu.
1996: Ukončenie občianskej vojny, ktorá trvala viac ako 30 rokov a spôsobila veľké utrpenie v krajine.

 

Medzinárodná skratka: GCA

 

Mena: guatemalský quetzal (GTQ)

Názov quetzal je odvodený od názvu nádherného vtáka quetzal, ktorý má veľký význam v mayskej kultúre. Quetzal je rozdelený na 100 centavos.

 

Internetová doména: .gt

 

Telefónna predvoľba: +502

 

Časové pásmo: -6 GMT

 

Geografia:

Stredoamerický štát ležiaci medzi Tichým oceánom a Karibským morom.
Na severe susedí s Mexikom, na východe s Belize, na juhu s Hondurasom a na západe s Mexikom a Belize.
Najvýznamnejšie je Pohorie Sierra Madre, ktoré sa tiahne pozdĺž západného pobrežia a obsahuje niekoľko sopiek.
Guatemala je známa svojimi jazerami. Najväčším jazerným útvarom je Atitlán obklopený horami a známy svojou krásou.

 

Najvyšší vrchol: Volcán Tajumulco 4 220 m n. m.

Aktívny stratovulkán a zároveň najvyšší bod celej Strednej Ameriky.
Nachádza sa v pohorí Sierra Madre na západe krajiny, blízko hranice s Mexikom.

 

Podnebie:

Na pobreží Tichého oceánu a Karibského mora je klíma tropická s vysokými teplotami a vysokou vlhkosťou. Daždivé obdobia sú bežné, najmä v lete.
V najvyšších častiach Guatemaly, ako je napríklad okolie vrcholu Tajumulco, je klíma chladná. V týchto vysokých nadmorských výškach sú teploty často pod bodom mrazu, hoci denné teploty môžu byť miernejšie.
Oblasti medzi pobrežím a horami majú obvykle miernejšiu klímu. Teploty tu môžu byť vyššie počas dňa a nízke v noci.
Niektoré oblasti severnej Guatemaly sú pokryté dažďovým pralesom s vlhkou klímou. Tu sú bežné vysoké množstvá zrážok.

 

Fauna a flóra:

V Guatemale žijú rôzne druhy vtákov, vrátane quetzala, ktorý je národným symbolom krajiny. Ďalšími druhmi sú papagáje, kolibríky, orly a sokoly.
Medzi zástupcov plazov patria rôzne druhy jašteričiek, chameleónov, krokodílov a hadov, vrátane jedovatých druhov.
Vyskytujú sa tu jaguáre, pumy, opice vrátane paviánov, medvedíky čistotné, skunky a mnoho ďalších druhov cicavcov.
Niektoré oblasti pokrývajú dažďové pralesy s mnohými tropickými rastlinami, stromami, lianami a epifytmi.
Okolo jazier možno nájsť rozsiahlu vegetáciu, napríklad rákosové porasty a vodné rastliny.
Vo vyšších nadmorských výškach sa nachádzajú podhorské lesy s takými druhmi stromov a kríkov, ktoré sú odolné voči chladnejšiemu podnebiu.

 

Poľnohospodárstvo:

Guatemala je známa svojou kvalitnou kávou. Kávové plantáže sa nachádzajú najmä v horských oblastiach s vhodnou klímou a nadmorskou výškou.
Ďalším dôležitým odvetvím poľnohospodárstva je pestovanie banánov. Krajina exportuje ich veľké množstvo do rôznych krajín.
Veľký význam má v rámci poľnohospodárskeho sektora aj pestovanie cukrovej trstiny. V nižších polohách sa pestuje obilie, kukurica a ryža, a tiež rôzne druhy strukovín.
Chov hovädzieho dobytka a hydiny je rozšírený najmä na vidieku. Mäso a mliečne produkty sú dôležité pre potravinovú bezpečnosť krajiny.

 

Ťažba surovín:

Nachádzajú sa tu zásoby rúd, vrátane zlata, striebra a medi. V minulosti sa krajina venovala ťažbe vo väčšej miere, dnes túto činnosť ovplyvňujú konflikty týkajúce sa životného prostredia a práv pôvodných obyvateľov.
Okrem rúd sa ťažia aj iné nerastné suroviny ako vápenec, íl a kaolín.
Lesný priemysel je dôležitý hlavne pre získavanie tvrdého dreva.

 

Priemysel:

Krajina je známa výrobou tradičných textilných výrobkov. Vyrábajú sa hlavne háčkované a tkané výrobky s pestrou paletou farieb.
Potravinársky priemysel zahŕňa spracovanie potravín, ako sú cukrovinky, džemy, nápoje a ďalšie.
Spracovanie dreva je dôležité pre výrobu nábytku aj export drevených výrobkov.
V menšom rozsahu tu pôsobia aj chemické a farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú rôzne chemické produkty a liečivá.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Guatemala je domovom mnohých mayských archeologických lokalít, vrátane slávneho Tikálu, Yaxhá, Quiriguá a ďalších. Tieto lokality lákajú turistov, ktorí chcú objavovať starobylú mayskú kultúru.

Dá sa tu nájsť mnoho prírodných krás, vrátane jazera Atitlán, ktoré je obklopené horami a indiánskymi dedinami, a tiež rôznych oblastí púštneho a sopečného pôvodu.

Mestá ako Antigua Guatemala, ktoré kedysi bývalo hlavným mestom, sú známe svojou koloniálnou architektúrou, kostolmi a historickým charakterom.
Rôzne mayské festivaly a udalosti sú príležitosťou pre turistov spoznať tradičné tance, hudbu a rituály.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Guatemala je stredoamerická krajina s bohatou históriou a zložitým štátnym zriadením. Jej politická štruktúra je založená na prezidentskej demokracii s prvkami reprezentatívnej republiky.

Prezident zastáva funkciu hlavy štátu a vlády a je volený ľuďom na štvorročné obdobie. V rukách drží výkonnú moc spoločne s vládou tvorenou ministerskými úradmi a sekretariátmi.

Legislatívna moc patrí Národnému kongresu, dvojkomorovému parlamentu. Kongres sa skladá z Poslaneckej snemovne so 158 členmi a Senátu s 31 členmi. Poslanci sú volení na štvorročné obdobie, zatiaľ čo senátori sú volení na obdobie ôsmich rokov.

Súdna moc je nezávislá a zabezpečovaná Najvyšším súdom a ďalšími nižšími súdmi. Najvyšší súd je odvolacím súdom a dohliada na dodržiavanie ústavy a zákonov.

 

Hlavné mesto: Ciudad de Guatemala

História hlavného mesta siaha až do koloniálnych čias, kedy bolo založené španielskymi osadníkmi. Pozícia hlavného mesta bola do Ciudad de Guatemala presunutá z pôvodného hlavného mesta Antigua Guatemala.

Ciudad de Guatemala leží v údolí na juhovýchodnom okraji Guatemaly a je najväčším mestom v krajine. Ide o modernú metropolu s rôznorodou architektúrou, kde sa snúbia tradičné prvky s modernou infraštruktúrou.

Má hustú dopravnú sieť vrátane mestskej hromadnej dopravy a medzinárodného letiska La Aurora. Doprava po meste môže byť však aj výzvou kvôli vysokej hustote obyvateľstva.

 

Rozloha: 108 889 km2

 

Počet obyvateľov: 17 700 000 (2022)

Mayovia sú pôvodnými obyvateľmi Guatemaly a majú bohatú kultúru a históriu. Napriek dlhému koloniálnemu obdobiu a neskorším zmenám zostáva mnoho aspektov mayskej kultúry dodnes živých.
Okrem Mayov a ladinosov tu žije aj mnoho ďalších etnických skupín, ako sú Xinca, Garifuna a ďalšie. Táto rôznorodosť prispieva ku kultúrnej bohatosti a pestrosti krajiny.
Oficiálnym jazykom je španielčina, avšak mnoho pôvodných obyvateľov stále hovorí rôznymi domorodými jazykmi.
Väčšina Guatemalčanov je katolíckeho vyznania vďaka španielskej kolonizácii, ale tradičné mayské náboženstvá a viera existujú paralelne s kresťanstvom.

 

Pamiatky UNESCO: 3

 

1. Antigua Guatemala (1979) – Historické mesto ležiace v strednej časti Guatemaly. Toto mesto má bohatú históriu a nádhernú architektúru.
2. Quirigua (1981) – Archeologická lokalita nachádzajúca sa v juhovýchodnej časti Guatemaly. Sochy a stély v Quirigua sú považované za majstrovské diela mayského sochárstva.
3. Národný park Tikal (1979) – Je jedným z najvýznamnejších archeologických a prírodných pokladov Guatemaly. Je známy svojimi impozantnými pyramídami, chrámami a palácmi. Dominantnými prvkami sú pyramídy s chrámami na vrcholoch, ktoré symbolizovali spojenie medzi nebom a zemou.

 

Národné parky: 22

 

1. Národný park Riscos de Momostenango
2. Národný park Sipacate-Naranjo
3. Národný park Cerro Miramundo
4. Národný park Las Victorias
5. Národný park Laguna El Pino
6. Národný park Cuevas del Silvino
7. Národný park Cerro El Reformador
8. Národný park San José la Colonia
9. Národný park Yaxhá-Nakúm-Naranjo
10. Národný park Laguna Lachuá
11. Národný park El Rosario
12. Národný park Cerro El Baúl
13. Národný park Mirador Río Azul
14. Národný park Río Dulce
15. Národný park Los Aposentos
16. Národný park Naciones Unidas
17. Národný park Grutas de Lanquín
18. Národný park Laguna del Tigre
19. Národný park Sierra del Lacandón
20. Národný park Tikal
21. Národný park Pacaya
22. Národný park Candelaria Cave