PANAMA

Dátum vzniku: 3. november 1903

Stručné dejiny chronologicky:

16. storočie: Panama bola objavená španielskymi dobyvateľmi počas prieskumu Ameriky. Španieli tu založili osady a využívali územie na dopravu zlata z Peru do Španielska.
1821: Zisk nezávislosti na Španielsku spolu s ostatnými štátmi Strednej Ameriky. Krajina sa stala sa súčasťou Konfederácie Strednej Ameriky.
1831: Panama sa spojila s Venezuelou a Kolumbiou do Republiky Nová Granada.
1903: 3. novembra vyhlásila krajina nezávislosť na Kolumbii s podporou USA. To viedlo k vzniku Panamskej republiky.
1904: USA začali výstavbu Panamského prieplavu, ktorý spojil Atlantický a Tichý oceán. Toto územie bolo pod americkou správou až do roku 1999.
1964: Incident pri prieplave, kedy panamská vláda a občania protestovali proti americkej vlajke na panamskom území. Toto vyústilo v protiamerické nálady a napätie medzi oboma krajinami.
1977: Jimmy Carter, prezident USA, a Omar Torrijos, panamský vodca, podpísali Torrijos-Carterovu zmluvu, ktorá postupne odovzdávala kontrolu nad Panamským prieplavom Paname.
1999: Panamský prieplav bol krajine oficiálne odovzdaný podľa zmluvy z roku 1977. To znamenalo koniec amerického vojenského a správneho vplyvu na územie.

 

Medzinárodná skratka: PA

 

Mena: americký dolár (USD)

Oficiálnou menou je panamská balboa (PAB), ktorá má rovnakú hodnotu ako americký dolár (USD).

Pretože Panama nemá vlastné mince a bankovky pre oficiálnu menu, americké doláre sú široko používané v každodennej transakčnej praxi.

 

Internetová doména: .pa

 

Telefónna predvoľba: +507

 

Časové pásmo: -5 GMT

 

Geografia:

Krajina sa rozprestiera pri pobreží Karibského mora a Tichého oceánu. Leží na rozhraní Strednej a Južnej Ameriky.
Kľúčovú úlohu vo svetovom obchode a rozvoji ekonomiky má Panamský prieplav, umelý kanál spájajúci Atlantický a Tichý oceán, ktorý medzi nimi umožňuje námornú dopravu.

Okrem Panamského prieplavu sa v krajine nachádzajú aj ďalšie vodné cesty a rieky s významom pre dopravu a poľnohospodárstvo. Napríklad rieka Chagres zohrávala dôležitú úlohu pri zásobovaní prieplavu vodou.

Stredná časť krajiny je tvorená pohorím Panamská šija (Cordillera de Talamanca).
Panama má dve hlavné pobrežia – na severe Atlantický oceán a na juhu Tichý oceán. Tieto pobrežné oblasti majú bohatý ekosystém vrátane mangrovov, pláží a koralových útesov.

 

Najvyšší vrchol: Volcán Barú 3474 m n.m.

Táto hora sa nachádza v strednej časti Panamy v pohorí nazývanom Panamská šija (Cordillera de Talamanca).

Volcán Barú je stále aktívna sopka, hoci posledná erupcia bola zaznamenaná pred dlhou dobou. Z vrcholu hory je možné za jasného počasia vidieť oba oceány, Atlantický aj Tichý.

 

Podnebie:

Krajina má tropické podnebie s výraznými obdobiami dažďov a sucha. Dažďová sezóna s hojnými zrážkami trvá od mája do decembra, zatiaľ čo suché obdobie je od januára do apríla. Teploty sú po väčšinu roka vysoké.

 

Fauna a flóra:

Panama je rajom na pozorovanie vtáctva, predovšetkým v oblasti dažďových pralesov. Môžete tu vidieť mnoho druhov, napríklad papagáje, kolibríky a niektoré dravé vtáky.
V dažďových pralesoch žijú rozmanité druhy cicavcov, ako sú tapíry, opice, aguti, jaguáre a mravčiare.
Nachádzajú sa tu rôzne druhy hadov, korytnačiek, leguánov a mnoho farebných druhov obojživelníkov.
Tropické dažďové pralesy tu majú bohatú flóru s rôznymi druhmi stromov, kríkov a epifytov. Dajú sa tu spozorovať rôzne druhy palmových stromov, kaučuk a ďalšie exotické rastliny.
V pobrežných oblastiach sa nachádzajú mangrovy, ktoré sú dôležité pre ekosystém mokradí a poskytujú úkryt pre mnoho druhov zvierat.
Krajina je známa svojimi krásnymi a farebnými druhmi orchideí.

 

Poľnohospodárstvo:

V Paname sa pestujú rôzne plodiny, hlavne ryža, kukurica, ovocie (banány, ananásy, citrusy) a zelenina. Ryža a kukurica sú dôležité pre potravinovú sebestačnosť, zatiaľ čo tropické ovocie a zelenina sa vyvážajú.
Dôležitou plodinou pre ekonomiku je káva. Panamská káva má vynikajúcu povesť a je považovaná za jednu z najlepších káv na svete.
Dôležitý je aj chov dobytka či produkcia mäsa. Ovce, dobytok a ošípané sa chovajú hlavne pre mäso.
Vďaka svojej pobrežnej lokalite má v krajine významnú úlohu rybárstvo. Významným zdrojom potravy a tiež predmetom vývozu sú ryby a morské plody.
Veľký význam má pre tunajšie poľnohospodárstvo aj palmový olej a bežne sa tu nachádzajú plantáže palmových stromov.

 

Ťažba surovín:

Krajina historicky ťažila zlato, a to najmä v čase španielskej koloniálnej vlády. V niektorých lokalitách sa ťaží dodnes, ale v menšom rozsahu.
Okrem zlata sa ťažia aj ďalšie drahé kovy, napríklad striebro.
Bauxit sa používa na výrobu hliníka. Panamské bauxitové banské polia sa nachádzajú v centrálnej časti krajiny.
Význam najmä pre stavebníctvo a infraštruktúrne projekty má ťažba kameniva, ako sú piesky, štrky a kamene.

 

Priemysel:

Výroba potravín, nápojov a spracovanie poľnohospodárskych produktov má v Paname významný podiel. Zahŕňa spracovanie ovocia, zeleniny, mäsa, mliečnych výrobkov a ďalších potravinárskych produktov.
Veľký význam v priemyselnom sektore má produkcia chemických látok, liečiv, kozmetiky a ďalších farmaceutických výrobkov. Dôležité sú aj textilná a odevná výroba, ktoré zahŕňajú výrobu odevov, textílií a obuvi pre domáci trh a v niektorých prípadoch aj pre export.
Kľúčovú úlohu v infraštruktúrnom rozvoji krajiny, najmä s ohľadom na modernizáciu a rozšírenie transportnej infraštruktúry, zohráva stavebníctvo.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: námorná doprava, preprava, cestovný ruch, bankovníctvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Panamský prieplav, mesto Panama, národné parky Darién, Coiba a La Amistad, pohorie Talamanca, opevnenie Portobelo-San Lorenzo

Panamský prieplav je jedným z najvýznamnejších turistických lákadiel. Návštevníci sa naň môžu pozrieť, pozorovať okolité lode alebo navštíviť jeho tematické múzeum.

Dažďové pralesy sú domovom bohatej fauny a flóry. Návštevníci môžu prísť s cieľom ekoturizmu, pozorovania vtákov či prieskumu prírodných rezervácií a chránených oblastí.

Stará časť Panamy, známa ako Casco Viejo, je historickým centrom mesta Panamá a ponúka malebné uličky, koloniálnu architektúru a kultúrne pamiatky.

Panamské ostrovy ako San Blas v Karibiku a Perlské ostrovy v Tichom oceáne sú populárnymi destináciami pre odpočinok, potápanie, šnorchlovanie a vodné športy.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Panama je prezidentská demokracia s unitárnym systémom vlády. Prezident zastáva úlohu hlavy štátu a vlády. Voľba prezidenta prebieha v pravidelných päťročných intervaloch a prezident má značnú výkonnú moc. Okrem toho menuje ministrov a má môže prijímať a vetovať zákony prijaté Národným zhromaždením.

Národné zhromaždenie (Asamblea Nacional) je jednokomorový parlament s 71 členmi. Títo členovia sú volení v obvodoch počas všeobecných volieb, a to na päťročné funkčné obdobie. Národné zhromaždenie má právomoc prijímať zákony, kontrolovať exekutívnu moc a vykonávať ďalšie legislatívne právomoci.

Panamský súdny systém zahŕňa Najvyšší súd, najvyššie postavený súdny orgán v krajine. Súdna moc je nezávislá od zákonodarnej a výkonnej a zabezpečuje dodržiavanie právnych noriem a spravodlivosti.

 

Hlavné mesto: Panamá

Mesto je známe svojou modernou architektúrou zahŕňajúcou výškové budovy, luxusné hotely a obchodné centrá. Medzi ikonické budovy patrí napríklad Financial Tower alebo Torre de las Américas, ktorá je jednou z najvyšších budov v Strednej Amerike.
Historická časť mesta známa ako Casco Viejo je kontrastom k modernej architektúre. Tento starobylý koloniálny okrsok ponúka úzke uličky, historické budovy, kostoly a pamiatky.
Tocumen International Airport v Ciudad de Panamá je jedným z najväčších a najrušnejších letísk v Strednej Amerike. Slúži ako významné spojenie medzi Severnou a Južnou Amerikou.

 

Rozloha: 78 200 km2

 

Počet obyvateľov: 4 400 000 (2022)

Medzi hlavné etnické skupiny patria Mestizovia (miešanci európskych a indiánskych predkov), afro-panamskí obyvatelia (s africkými koreňmi), indiánske kmene ako Kuna, Emberá a ďalšie, a tiež španielske komunity.

Hlavným úradným jazykom je španielčina. Mnoho indiánskych komunít hovorí svojimi tradičnými jazykmi, čo odráža kultúrne bohatstvo krajiny.

Väčšina obyvateľov je katolíckeho vyznania. Okrem toho existujú aj ďalšie náboženské komunity vrátane protestantov, židov a ďalších.

 

Pamiatky UNESCO: 5

 

1. Pevnosti na karibskej strane Panamy Portobelo-San Lorenzo (1980) – Španielskej pevnosti zo 17.-18. storočia sú príkladmi vojenskej architektúry.
2. Národný park Darién (1981) – Národný park zahŕňajúci nížiny, močiare, skalnaté pobrežie i horské tropické lesy.
3. Národný park La Amistad (1983) – Unikátna oblasť so známkami činnosti štvrtohorného zaľadnenia. Tropický dažďový prales.
4. Archeologické náleziská v Panamá Viejo a historická časť mesta Panamá (1997) – Architektúra mesta je neobvyklou zmesou španielskych, francúzskych a rane amerických štýlov. Panamá, založená r. 1519, bola prvou európskou osadou na pacifickom pobreží Ameriky.
5. Národný park Coiba a jeho Špeciálna zóna ochrany morského prostredia (2005) – Zátokou Chiriqui chránená oblasť 38 ostrovov uchováva rad endemických druhov živočíchov i rastlín.

 

Národné parky: 18

 

1. Národný park Coiba
2. Národný park La Amistad
3. Národný park Darién
4. Národný park Volcan Baru
5. Národný park Santa Fe
6. Národný park Metropolitan
7. Národný park Soberania
8. Národný park Chagres
9. Národný park Bastimentos
10. Národný park El Caño
11. Národný park Gulf of Chiriqui
12. Národný park Altos de Campana
13. Národný park Portobelo
14. Národný park Gaital
15. Národný park Sarigua
16. Národný park El Cope
17. Národný park Cerro Haya
18. Národný park Camino de Cruces