SVÄTÁ LUCIA

Dátum vzniku: 22. február 1979

Stručné dejiny chronologicky :

4. storočie: Pred príchodom Európanov bola Svätá Lucia osídlená pôvodnými obyvateľmi, pravdepodobne Arawakmi.
17. storočie: Ostrov bol osídlený Francúzmi aj Britskou Západoindickou spoločnosťou. Oba národy sa niekoľkokrát striedavo zmocnili územia.
18. storočie: Oblasť bola dlhú dobu francúzskou kolóniou, ale počas napoleonských vojen ju niekoľkokrát dobyli Briti.
1814: Zmluvou z Paríža bol ostrov definitívne odovzdaný Britom.
1838: Svätá Lucia bola začlenená do Britského západoindického spoločenstva.
20. storočie: Krajina spolu s ďalšími britskými západoindickými ostrovmi postupne získala väčšiu mieru samosprávy.
1967: Vnútorná autonómia ako súčasť asociácie v rámci Britského spoločenstva národov.
1979: 22. februára bola Svätá Lucia vyhlásená nezávislým štátom v rámci Britského spoločenstva národov.
1997: Bola prijatá nová ústava, ktorá zmenila spôsob vládnutia na parlamentný systém.
21. storočie: Krajina sa ďalej rozvíjala ako nezávislý štát s ekonomickými a politickými výzvami typickými pre malé ostrovné národy.

 

Medzinárodná skratka: WL

 

Mena: východokaribský dolár (XCD)

Táto mena sa používa nielen na Svätej Lucii, ale aj v ďalších štátoch Východokaribskej menovej únie – skupina východokaribských krajín zdieľajúcich rovnaké platidlo.

 

Internetová doména: .ic

 

Telefónna predvoľba: +662

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografia:

Ostrovný štát Malých Antíl ležiaci v Karibskom mori a Atlantickom oceáne.
Nachádza sa východne od Karibských ostrovov medzi ostrovmi Martinik na severozápade a Svätý Vincent a Grenadíny na juhovýchode.
Okrem hlavného ostrova zahŕňa štátne územie aj niekoľko menších priľahlých ostrovčekov, ako Soufrière, Pigeon Island a ďalšie.

 

Najvyšší vrchol: Mount Gimie 850 m n.m.

Mount Gimie je najvyššou horou na hlavnom ostrove Svätá Lucia a zároveň aj najvyšším bodom v celom Karibskom súostroví Windward. Je tvorený vulkanickým materiálom a nachádza sa v dažďovom pralese, čo z neho robí atraktívne miesto pre pešiu turistiku a ďalšie športové aktivity.

 

Podnebie:

Teploty sú celoročne relatívne vysokés. Priemerná teplota sa počas dňa pohybuje medzi 27 až 32 °C. Nočné teploty sú obvykle mierne nižšie.
Svätá Lucia má dve základné klimatické obdobia – obdobie dažďov a obdobie sucha. Obdobie dažďov trvá od júna do novembra a je charakterizované vyšším úhrnom zrážok a častými dažďami. Obdobie sucha trvá od decembra do mája a je menej daždivé.
Ostrovy sú náchylné k hurikánom, ich najväčšia pravdepodobnosť je obvykle okolo septembra.

 

Fauna a flóra:

Na Svätej Lucii žijú rôzne druhy vtákov, hlavne kolibríky, papagáje, škorce taktiež jeden z endemických druhov zvaný Svätolucijský papagáj (Amazona versicolor).

Na ostrove sa dajú nájsť rôzne druhy plazov, napríklad gekóny, leguány a hady a vyskytujú sa tu tiež korytnačky, hlavne karety.
Medzi obojživelníkmi môžeme spomenúť rôzne druhy žiab a ropúch.

Územie je pokryté rôznymi typmi dažďového pralesa, ktorý tvorí domov pre pestrú škálu rastlín, stromov, papradí, lián a epifytov. Nachádzajú sa tu tiež rôzne druhy kvetov vrátane orchideí, ibištekov, plumérií a bugenvileí.

 

Poľnohospodárstvo:

Jednou z hlavných plodín pestovaných na ostrove sú banány. Krajina patrí medzi významných producentov banánov v regióne Karibiku. Banány sú tiež dôležitou zložkou exportu a predstavujú nezanedbateľný zdroj príjmov.

Pestujú sa tu rôzne druhy citrusových plodov, napríklad pomaranče, grepy a citróny, ktoré sa používajú na domácu konzumáciu aj export.

Koreňová zelenina ako maniok a sladké zemiaky sú dôležitou zložkou tradičného karibského jedálnička a tvoria súčasť miestneho poľnohospodárstva.

Dôležitou zložkou miestneho hospodárstva je aj rybolov, najmä na ostrovoch s prístavmi.

 

Ťažba surovín:

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel zahŕňa spracovanie miestnych plodín do rôznych produktov pre domáci trh aj export. Rovnako sa spracovávajú aj ryby a morské plody.
Jedným z najvýznamnejších odvetví na Svätej Lucii je turizmus. Hotely, reštaurácie, zábava a ďalšie turistické služby tvoria podstatnú časť ekonomiky.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Vieux Fort a Castries, Pitons, Rodney Bay, Marigot Bay

Ostrov je známy svojimi nádhernými plážami, koralovými útesmi, zelenými horami a horskými panorámami. Medzi turistami sú obľúbené aj sopky Gros Piton a Petit Piton. Návštevníci si môžu na ostrove vyberať z rôznych aktivít ako potápanie, šnorchlovanie, plavby loďou, horská turistika, golf či vodné športy.
Krajina má bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré zahŕňa africké, francúzske a britské vplyvy. Miestne festivaly, trhy, umenie a remeslá sú atraktívne pre ľudí hľadajúcich autentický zážitok.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

Svätá Lucia je konštitučná monarchia s parlamentným systémom vlády. Hlavou krajiny je britský monarcha. Táto rola je však skôr ceremoniálna a symbolická, pretože politickú moc vykonáva volená vláda.

Zástupcom panovníka na ostrove je generálny guvernér menovaný na základe odporúčania miestnej vlády. Jeho úloha zahŕňa aj dohľad nad parlamentným procesom a schvaľovaním zákonov.

Vláda je vedená premiérom, ktorý je najvyšším členom vlády a má výkonnú právomoc. Je volený v parlamentných voľbách a riadi výkonnú vetvu vlády.

Parlament Svätej Lucie je dvojkomorový – skladá sa zo Snemovne reprezentantov a Senátu. Snemovňa reprezentantov je zložená z poslancov volených v parlamentných voľbách, zatiaľ čo Senát tvoria členovia menovaní generálnym guvernérom na základe odporúčaní rôznych sektorov spoločnosti.

Zákony sú prijímané parlamentom a na schválenie musia byť následne potvrdené generálnym guvernérom a britským panovníkom. Krajina získala nezávislosť na Spojenom kráľovstve 22. februára 1979 a odvtedy je suverénnym štátom v rámci Britského spoločenstva národov. To znamená, že aj napriek monarchickým prvkom má samostatnú vládu a kontrolu nad vnútornými záležitosťami. Parlamentné voľby sú základným pilierom politického procesu, ktorý umožňuje obyvateľom ostrova vyjadriť svoju vôľu v otázkach vládnutia a politického smerovania.

 

Hlavné mesto: Castries

Castries sa nachádza na severozápadnom pobreží ostrova a je najväčším mestom Svätej Lucie. Je to ekonomické, kultúrne a administratívne centrum ostrova. Castries zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji turizmu, obchodu a služieb. Je známe svojim krásnym prístavom, historickými budovami a trhoviskom, kde miestni obyvatelia predávajú rôzne tovary a potraviny.

 

Rozloha: 617 km2

 

Počet obyvateľov: 185 000 (2022)

Hlavnými skupinami sú obyvatelia afro-karibského a afrického pôvodu, ktorí tvoria väčšinu populácie. Ďalej tu žijú aj ľudia európskeho, indického a kreolského pôvodu.
Úradným jazykom je angličtina používaná v školách, vládnych inštitúciách aj verejných záležitostiach.
Náboženstvo zohráva dôležitú úlohu v živote obyvateľov. Kresťanstvo, najmä rímskokatolícke vyznanie, v tomto smere dominanuje.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

1. Pitons (2004) – Geografická oblasť na ostrove Svätá Lucia známa svojimi charakteristickými sopkami, Gros Piton a Petit Piton.

 

Národné parky: 2

 

1. Národný park Pigeon Island
2. Národný park Marine