Prémiová sekcia

Pre zobrazenie prémiového obsahu
je potrebné zakúpiť knihu.

V knihe nájdete pre každú krajinu 3 QR kódy.

Príslušné QR kódy zobrazí podrobný popis / hymnu / vlajku a znak danej krajiny.

Po načítaní QR kódu sa otvorí strana s prémiovým obsahom.